Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA BNP Paribas Aktywny

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: BNP Paribas Premium SFIO - BNP Paribas Aktywny
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • Typ funduszu: mieszane, absolutnego zwrotu, nieruchomości i aktywów niepublicznych
 • Zasięg funduszu: fundusze krajowe
 • Wycena funduszu: 65,90 PLN na dzień 2020-11-26
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

100% WIBOR 12M + 5%

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Zarządzający:
Grzegorz Dobek,
Konrad Strzeszewski,
Michał Wiernicki,
Wojciech Woźniak,
Piotr Zagała
opis funduszu

Fundusz może inwestować do 100% aktywów w instrumenty udziałowe, tj.: akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Fundusz może inwestować do 50% aktywów w instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, a także w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że instrumenty te spełniają kryteria wskazane w ustawie o funduszach inwestycyjnych.notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2020-11-26
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
65,90
0 0
-6,770,44-8,3-23,14-78,56
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
informacja

Opuszczasz nas?

Odwiedź nas na FB UNIQA Polska

x