Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA Generali Oszczędnościowy

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: Generali Fundusze FIO - Generali Oszczędnościowy
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
 • Typ funduszu: dłużne
 • Zasięg funduszu: fundusze krajowe
 • Wycena funduszu: 128,41 PLN na dzień 2021-01-20
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

100% WIBID 1M, pomniejszone o stawkę rezerwy obowiązkowej

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Zarządzający:
Andrzej Czarnecki
opis funduszu

Fundusz inwestuje w instrumenty dłużne o małej wrażliwości ceny na zmienność stóp procentowych: krótkoterminowe papiery skarbowe oraz bezpieczne dłużne instrumenty korporacyjne o zmiennym kuponie opartym na stawkach lokat na rynku międzybankowym lub na terminie zapadalności do 397 dni, przy czym instrumenty kwalifikowane jako lokaty funduszy rynku pieniężnego nie będą stanowić istotnego udziału. Udział pozostałych kategorii lokat musi być niższy niż 30% wartości aktywów funduszu. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 3 miesiące.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2021-01-20
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
128,41
0,010,01
0,812,011,854,036,09
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
informacja

Opuszczasz nas?

Odwiedź nas na FB UNIQA Polska

x