Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Pakiety ubezpieczeń dla firm

Archiwum komunikatów


Komunikat dotyczący zawieszenie nabywania, przenoszenia i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy: UNIQA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego oraz UNIQA - Altus Akcji - z dnia 07.09.2018

Komunikat dotyczący zmiany nazwy UFK UNIQA – Allianz Pieniężny na UFK UNIQA – Allianz Lokacyjny -  z dnia  06.09.2018

Komunikat dotyczący zmiany nazwy UFK UNIQA – Quercus Turcja na UFK UNIQA – Quercus Europa -  z dnia 01.04.2018

Komunikat dotyczący zmiany wyceny UFK UNIQA Inventum Premium - z dnia 11.01.2018

Komunikat dotyczący przejęcia zarządzania funduszem Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy - z dnia 30.11.2017

Komunikat dotyczący zmiany w ofercie produktowej UNIQA - likwidacja ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) - z dnia 18.09.2017

Komunikat dotyczący zmiany wyceny UFK UNIQA - Inventum Premium - z dnia 14.07.2017

Komunikat dotyczy zawieszenia nabywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu Raiffeisen SFIO Parasolowy - z dnia 07.07.2017

Komunikat dotyczący zmiany nazwy z Legg Mason na TFI S.A. na ESALIENS TFI S.A. - z dnia 22.06.2017

Komunikat dotyczący zawieszenie nabywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu Raiffeisen SFIO Parasolowy - z dnia 20.06.2017

Komunikat dotyczący zmiany polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty - z dnia 27.02.2017


Komunikat dotyczący zmiany w ofercie produktowej UNIQA - likwidacja oraz dodanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych - z dnia 03.03.2017

Komunikat dotyczący polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty - z dnia 13.02.2017

Komunikat dotyczący przekształcenia funduszu AGIO Kapitał PLUS FIO - z dnia 13.02.2017

Komunikat dotyczący zmiany wyceny UFK UNIQA - Inventum Premium - z dnia 20.01.2017

Komunikat dotyczący realizacji postanowień Porozumienia z UOKiK - z dnia 19.12.2016

Komunikat dotyczący przesunięcia terminu zakończenia likwidacji funduszu Inventum Premium - z dnia 19.12.2016

Komunikat dotyczący zmiany polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - z dnia 27.01.2017

Komunikat dotyczący zmiany polityki inwestycyjnej UFK UNIQA – Raiffeisen Globalnych Możliwości - z dnia 16.08.2016

Komunikat dotyczący zmiana wyceny UFK UNIQA - Inventum Premium - z dnia 11.01.2016

Komunikat dotyczący opłat za wykup w produktach z UFK (Taryfy: 3K6C, 3K7C) - z dnia 27.01.2016

Komunikat dotyczący zmiany polityki inwestycyjnej oraz nazwy UFK UNIQA – Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych - z dnia 01.07.2016

Komunikat dotyczący zmiany wyceny UFK UNIQA – Inventum Premium – z dnia 19.07.2016

Komunikat dotyczący zmiany polityki inwestycyjnej oraz nazwy UFK UNIQA – NN Globalnych Możliwości - z dnia 03.03.2016

Komunikat dotyczący UFK UNIQA Inventum Premium - wydłużenie terminu zakończenia likwidacji - z dnia 14.12.2015

Komunikat dotyczący zmiany nazwy UFK UNIQA - Allianz Energetyczny na UFK UNIQA - Allianz Surowców i Energii - z dnia 31.08.2015

Komunikat dotyczący zmiany polityki inwestycyjnej UFK UNIQA-Skarbiec Depozytowy - z dnia 14.10.2015

Komunikat dotyczący połączenia subfunduszy Allianz Akcji Plus i Allianz Selektywny - z dnia 28.08.2015

Komunikat dotyczący zmiany nazwy ING TFI S.A. na NN Investment Partners TFI S.A. - z dnia 21.07.2015

Komunikat dotyczący sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie likwidacji Inventum Premium - z dnia 30.06.2015

Komunikat dotyczący zmiany wyceny UFK UNIQA – Inventum Premium - z dnia 30.04.2015

Komunikat dotyczący zmiany nazwy UNIQA Arka BZ WBK Akcji - z dnia 02.01.2015

Komunikat dotyczący likwidacji UFK UNIQ Inventum Premium - z dnia 07.01.2015

Komunikat  dotyczący cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności - Inventum TFI - z dnia 07.10.2014

Komunikat dotyczący operacji wykupów oraz przeniesień z UFK UNIQA - Inventum Premium - z dnia 01.10.2014

Komunikat dotyczący operacji wykupów oraz przeniesień z UFK UNIQA - Inventum Premium - z dnia 01.09.2014

Komunikat dotyczący umorzeń jednostek uczestnictwa UFK UNIQA – Inventum Premium - z dnia 01.07.2014

Komunikat dotyczący terminów realizacji umorzeń jednostek uczestnictwa UFK UNIQA – Inventum Premium - z dnia 20.06.2014

Komunikat dotyczący likwidacji UFK UNIQA- Inventum Premium - z dnia 16.06.2014

Komunikat dotyczący zmiany nazwy Amplico TFI S.A. na MetLife TFI S.A. - z dnia 15.05.2014

Komunikat dotyczący zmiany nazwy Idea TFI na Inventum TFI - z dnia 31.03.2014

Komunikat dotyczący przejęcia subfunduszu UniBezpieczna Alokacja przez subfundusz UniLokata - z dnia 08.11.2013

Komunikat dotyczący odwołania planowanego zawieszenia nabyć w Quercus TFI - z dnia 20.10.2013

Komunikat dotyczący zawieszenia nabywania i odkupywania jednostek uczestnictwa UFK UNIQA – Idea Premium - z dnia 01.10.2013

Informacja dotycząca likwidacji Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych - z dnia 04.01.2013

Komunikat dotyczący spadku wyceny jednostek uczestnictwa funduszu Idea Premium - z dnia 25.10.2012

Komunikat dotyczący wyceny funduszy UniKorona Pieniężny i UniWIBID - z dnia 19.10.2012

Komunikat dotyczący operacji wykupów oraz przeniesień jednostek z UFK UNIQA - Idea Premium w ratach - z dnia 18.09.2012

Komunikat dotyczący likwidacji Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych - z dnia 31.08.2012

Komunikat dotyczący operacji wykupów oraz przeniesień jednostek  "z" UFK UNIQA - Idea Premium - z dnia 16.07.2012

Opuszczasz nas?

Odwiedź nas na FB UNIQA Polska

x