Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Pakiety ubezpieczeń dla firm

Archiwum komunikatów


Komunikat dotyczy zmiany w ofercie produktowej UNIQA - z dnia 10.06.2020

Komunikat dotyczy zmiany w ofercie produktowej UNIQA. Dodajemy fundusz do oferty oraz aktualizujemy nazwy - z dnia 17.03.2020

Komunikat dotyczy realizacji przeniesień oraz odkupień z funduszu: UNIQA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego - z dnia 25.10.2019

Komunikat dotyczy realizacji przeniesień oraz odkupień z funduszu UNIQA – Superfund Trend Bis - z dnia 03.06.2019

Komunikat dotyczy zmiany nazwy Raiffeisen TFI SA na Riviera TFI SA - z dnia 02.04.2019

zmiany nazw Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK) UNIQA w związku ze zmianami nazw funduszy źródłowych, w które lokowane są aktywa UFK
 - z dnia 28.03.2019

Komunikat dotyczący zawieszonego nabycia, przenoszenia i odkupywania jednostek uczestnictwa: UNIQA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego oraz UNIQA - Altus Akcji - z dnia 07.09.2018

Komunikat zmiany nazwy UFK UNIQA - Allianz Pieniężny na UFK UNIQA - Allianz Lokacyjny - z dnia 06.09.2018

Komunikat zmiany nazwy UFK UNIQA - Quercus Turcja na UFK UNIQA - Quercus Europa - z dnia 01.04.2018

Komunikat dotyczący zmian wyceny UFK UNIQA Inventum Premium - z dnia 11.01.2018

Komunikat dotyczący przejęcia zarządzania funduszem Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy - z dnia 30.11.2017

Komunikat zmian w ofercie produktu UNIQA - likwidacja ubezpieczeniowych jednostek kapitałowych (UFK) - z dnia 18.09.2017

Komunikat dotyczący zmian wyceny UFK UNIQA - Inventum Premium - z dnia 14.07.2017

Komunikat dotyczy zawieszenia zakupu i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu Raiffeisen SFIO Parasolowy - z dnia 07.07.2017

Komunikat dotyczący zmiany nazwy z Legg Mason na TFI SA na ESALIENS TFI SA  - z dnia 22.06.2017

Komunikat dotyczący zawieszonego nabywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu Raiffeisen SFIO Parasolowy - z dnia 20.06.2017

Komunikat dotyczący zmian funduszy inwestycyjnych Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty - z dnia 27.02.2017


Komunikat dotyczący zmian w ofercie produktowej UNIQA - likwidacja i uzupełnienie ubezpieczeniowych jednostek kapitałowych - z dnia 03.03.2017

Komunikat dotyczący decyzji o finansowaniu inwestycyjnym Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty - z dnia 13.02.2017

Komunikat o zarządzaniu zmiennym funduszem AGIO Kapitał PLUS FIO - z dnia 13.02.2017

Komunikat dotyczący zmian wyceny UFK UNIQA - Inventum Premium - z dnia 20.01.2017

Komunikat dotyczący realizacji umów Porozumienia z UOKiK - z dnia 19.12.2016

Komunikat dotyczy przesunięcia terminu zamknięcia likwidacji funduszu Inventum Premium - z dnia 19.12.2016

Komunikat o zmianach w funduszach inwestycyjnych NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - z dnia 27.01.2017

Komunikat o zmianach decyzji UFK UNIQA - Raiffeisen Globalnych Możliwości - z dnia 16.08.2016

Komunikat o zmianie wyceny UFK UNIQA - Inventum Premium - z dnia 11.01.2016

komunikat dotyczący opłat za wykup w produktach oo ufk (Taryfy: 3K6C, 3K7C) - z Dnia 27.01.2016

komunikat dotyczący zmiany Polityki inwestycyjnej oraz Nazwy UFK UNIQA - Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych - z Dnia 01/07/2016

komunikat dotyczący zmiany Wyceny UFK UNIQA - Inventum Premium - z dnia 19.07.2016

Komunikat zmiany UFK UNIQA - NN Globalne Możliwości - z dnia 03.03.2016

Komunikat dotyczący UFK UNIQA Inventum Premium - przedłużenie terminu zakończenia likwidacji - z dnia 14.12.2015

Komunikat zmiany nazwy UFK UNIQA - Allianz Energetyczny na UFK UNIQA - Allianz Surowców i Energii - z Dnia 31.08.2015

Komunikat dotyczący zmiany Polityki inwestycyjnej UFK UNIQA-Skarbiec Depozytowy - oo Dnia 14.10.2015

Komunikat dotyczący polaczenia subfunduszy Allianz Akcji Plus i Allianz Selektywny - oo Dnia 28.08.2015

Komunikat dotyczący zmiany Nazwy ING TFI SA na NN Investment Partners TFI SA - z dnia 21.07.2015

Komunikat dotyczący Sprawozdania Finansowego oraz Informacji o powyżej tygodnia likwidacji Inventum Premium - z Dnia 30/06/2015

komunikat dotyczący zmiany Wyceny UFK UNIQA - Inventum Premium - z Dnia 30/04/2015

komunikat dotyczący zmiany Nazwy UNIQA Arka BZ WBK Akcji - z Dnia 01/02/2015

komunikat dotyczący likwidacji UFK UNIQ Inventum Premium - z Dnia 07.1.2015

Komunikat dotyczący cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności - Inventum TFI - z Dnia 7.10.2014

Komunikat dotyczący Operacji wykupów oraz przeniesień z UFK UNIQA - Inventum Premium - oo Dnia 01.10.2014

Komunikat dotyczący Operacji wykupów oraz przeniesień z UFK UNIQA - Inventum Premium - z dnia 01.09.2014

Komunikat dotyczący umorzeń jednostek uczestnictwa UFK UNIQA - Inventum Premium - z Dnia 1.07.2014

Komunikat dotyczący terminów Realizacji umorzeń jednostek uczestnictwa UFK UNIQA - Inventum Premium - oo Dnia 20.06.2014

Komunikat dotyczący likwidacji UFK UNIQA- Inventum Premium - oo Dnia 16.06.2014

Komunikat dotyczący zmiany Nazwy Amplico TFI SA na MetLife TFI SA - oo Dnia 15.05.2014

Komunikat dotyczący zmiany Nazwy Idea TFI na Inventum TFI - z Dnia 31.03.2014

Komunikat dotyczący przejęcia subfunduszu UniBezpieczna Alokacja przez subfundusz uniLOKATĘ - oo Dnia 11.08.2013

Komunikat dotyczący Odwołania planowanego zawieszenia nabyć w Quercus TFI - z dnia 20.10.2013

Komunikat dotyczący nabywania i odkupywania zawieszenia jednostek uczestnictwa UFK UNIQA - Idea Premium - z Dnia 10/01/2013

Informacja dotycząca likwidacji Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych - oo Dnia 01.04.2013

Komunikat dotyczący spadku Wyceny jednostek uczestnictwa Funduszu Idea Premium - oo Dnia 25.10.2012

Komunikat dotyczący Wyceny Funduszy UniKorona Pieniężny i UniWIBID - z dnia 19.10.2012

Komunikat dotyczący operacji wykupów oraz przeniesienia jednostek z UFK UNIQA - Idea Premium w ratach - z dnia 18.09.2012

Komunikat dotyczący likwidacji Ubezpieczeń Funduszy Kapitałowych - z dnia 31.08.2012

Komunikat dotyczący operacji wykupów oraz przeniesienia jednostek "z" UFK UNIQA - Idea Premium - z dnia 16.07.2012

Komunikat dotyczący realizacji przeniesień oraz odkupień z funduszy: UNIQA - Altus Akcji oraz UNIQA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego - z dnia 13.03.2019

Komunikat dotyczący zawieszenia nabywania, przenoszenia i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu: UNIQA – Superfund Trend Bis Komunikat z dnia - z dnia 20.02.2019

Komunikat dotyczący zmiany nazw UFK UNIQA - z dnia 31.12.2018

Komunikat dotyczący zmiany w ofercie produktowej UNIQA - likwidacja ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) - z dnia 17.09.2018

Opuszczasz nas?

Odwiedź nas na FB UNIQA Polska

x