Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Przeczytaj
 1. Jakie mamy ubezpieczenia na życie?

  Polisa na życie to jeden z produktów ubezpieczeniowych, po który powinna sięgnąć każda pracująca zawodowo osoba, szczególnie, jeśli ma dzieci. Na rynku ubezpieczenia na życie występują w dwóch rodzajach: polisy ochronnej oraz inwestycyjnej. Czym się różnią i na którą z nich się zdecydować?

 2. Rośnie liczba polis na życie

  Polacy coraz bardziej doceniają znaczenie polis na życie. Dane zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń pokazują, że łączną wartość składek przypisanych brutto między rokiem 2006, a rokiem 2015 zwiększyła się. W 2006 roku składka przypisana brutto była na poziomie 21,1 mln zł, o tyle w 2015 roku już 27,5 mld zł (przy czym rekord został pobity w 2008 roku, gdy wartość składek brutto wyniosła 39 mld zł). Wzrosła też wartość brutto wypłaconych z tytułu polis na życie świadczeń. W tym przypadku także nastąpił ponad dwukrotny wzrost między rokiem 2006 (8,5 mld zł) a 2015 (19,4 mld zł), chociaż między tymi latami następowały okresy spadków (szczyt w roku 2009 – prawie 28 mld zł). 

  źródło: https://piu.org.pl/statystyka/

 3. Polisa ochronna, czyli ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa

  Polisa na życie w najbardziej podstawowej formie oznacza ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci ubezpieczonego. Jeśli właściciel polisy umrze w trakcie trwania umowy, wówczas środki wypłacane z tytułu świadczenia ubezpieczeniowego zostają wypłacone uposażonym przez niego osobom np. współmałżonkowi, partnerowi życiowemu, dzieciom lub wnukom. Taką właśnie polisę nazywa się polisą ochronną. Oczywiście osoba, która zdecyduje się na zakup takiego ubezpieczenia, nie powinna ograniczać się do podstawowego zakresu ochrony na wypadek śmierci. Co w sytuacji, gdy ciężka choroba lub trwałe inwalidztwo uniemożliwią kontynuowane pracy zawodowej? Świadczenie rentowe może okazać się zbyt niskie, aby zapewnić poszkodowanemu odpowiednią opiekę i rehabilitację, a jego rodzinie godne warunki życia. W takim wypadku nieodzowna jest polisa gwarantująca wypłatę środków także, gdy nastąpią sytuacje opisane powyżej. Przy ustalaniu zakresu ubezpieczenia, klient może wybrać zdarzenia i choroby, w razie wystąpienia których możliwe będzie spieniężenie polisy (np. zawał, udar, nowotwór). Formą polisy na życie jest polisa na dożycie. Oznacza wypłatę świadczenia po osiągnięciu przez właściciela polisy określonego w umowie wieku. Środki takie stanowią wówczas zabezpieczenie finansowe w jesieni życia i uzupełniają pieniądze wypłacane co miesiąc z tytułu emerytury. Ubezpieczenie może być terminowe (np. na kilka czy kilkanaście lat) lub być odnawialne co roku. Wykupienie kilku polis oznacza, że w przypadku śmierci lub choroby, z tytułu każdej z nich wypłacone zostaną środki pieniężne.

 4. Jak wysoka powinna być suma ubezpieczenia na życie?

  Decydujący się na zakup polisy na życie należy zastanowić się, na jaką kwotę się ubezpieczyć. Oczywiście im wyższa suma ubezpieczenia (czyli kwota, którą ubezpieczyciel maksymalnie wypłaci w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego), tym lepiej, ale wiąże się to z wyższą składką. Przy czym utrzymywanie takiej samej sumy ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania polisy, szczególnie jeśli klient zamierza związać się w tym samym ubezpieczycielem przez wiele lat, nie jest zasadne. Jeżeli małżonkowie pracują zawodowo, nabyli mieszkanie na kredyt i wychowują dzieci, wówczas powinni zadbać o to, aby suma była jak najwyższa. Dzięki temu spłata kredytu i zapewnienie dzieciom wykształcenia nie będą utrudnione w przypadku śmierci lub kalectwa jednego z małżonków. Gdy jednak kredyt hipoteczny zostanie spłacony, a dzieci się usamodzielnią, wtedy sumę ubezpieczenia, a tym samym składkę, można obniżyć. Jeśli zarówno mąż i żona są aktywni zawodowo, ubezpieczyć na życie powinni się oboje i wzajemnie uposażyć. To z nich, które ma wyższe zarobki, powinno wybrać polisę o wyższej sumie ubezpieczenia. Optymalna kwota powinna stanowić sześcio- lub dziesięciokrotność łącznych, rocznych wydatków na utrzymanie rodziny i gospodarstwa domowego. Przed zakupem polisy ubezpieczeniowej na życie niektórych powstrzymuje fakt, że jeśli w okresie obowiązywania terminowej umowy (np. przez 15 lat) nie dojdzie do zdarzenia uprawniającego do wypłaty świadczenia (przy czym brak przesłanek do spieniężenia polisy powinien być raczej powodem do radości), to wpłacona składki „przepadają”. Z myślą o takich osobach towarzystwa ubezpieczeniowe przygotowały inwestycyjne polisy na życie.

 5. Ochrona ubezpieczeniowa i gromadzenie kapitału w jednym

  Wyniki Diagnozy Społecznej 2015 pokazują, że po formę inwestowania i oszczędzania, jaką jest polisa inwestycyjna, sięgnęło już 18,4 proc. ubezpieczonych Polaków. W przeciwieństwie do tradycyjnej polisy na życie, w polisie inwestycyjnej najważniejsze jest gromadzenie kapitału, a dopiero w dalszej kolejności ochrona na wypadek zgonu, choroby lub kalectwa. Ubezpieczony wpłaca pieniądze -  od razu większą sumę pieniędzy lub regularnie odkłada mniejsze kwoty. Pieniądze są inwestowane w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK). Klient może sam wybrać fundusze, w które chce inwestować swoje środki. Może też wybrać odpowiednią dla siebie strategię inwestycyjną zarządzaną przez TFI (towarzystwo funduszy inwestycyjnych). Strategie inwestycyjne są różne - od bezpiecznych inwestujących w obligacje do „agresywnych” dających szansę uzyskania wysokich zysków, przy akceptacji wysokiego ryzyka straty pieniędzy. W okresie trwania umowy ubezpieczony może zmieniać fundusze kapitałowe z portfela udostępnianego przez ubezpieczyciela. Po śmierci właściciela polisy, albo po upływie terminu obowiązywania zapisanego w umowie, wypracowany kapitał jest wypłacany na konto osoby uposażonej przez ubezpieczonego. Zaletą ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, w porównaniu do zakupu funduszy inwestycyjnych w banku, jest otrzymanie ochrony na życie. W niektórych tego typu produktach, ochrona jest nie tylko na wypadek śmierci, ale także od takich zdarzeń jak zachorowanie na nowotwór, zawał serca, trwałe inwalidztwo. Co więcej, kolejną zaletą polisy inwestycyjnej jest jej zwolnienie z postępowania spadkowego, jak również zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. W opinii niektórych klientów minusem ubezpieczenia na życie z UFK może być konieczność związania się umową na okres kilku lub kilkunastu lat – jeśli klient zdecyduje się na odstąpienie od umowy wcześniej, wówczas poniesie opłatę likwidacyjną. Z drugiej strony, umowa zawarta na określony czas mobilizuje klienta do regularnego oszczędzania pieniędzy. 

Pani z tabletem
Rekomendowane ubezpieczenia

Rekomendowane produkty

Poznaj ubezpieczenia UNIQA proponowane specjalnie dla Ciebie:

Para z dzieckiem idąca po plaży

Spokojne Życie

 • Ubezpieczenie na życie ze świadczeniem na wypadek śmiertelnej choroby
 • Druga opinia medyczna
Dowiedz się więcej
Mężczyna podrzuca syna leżąc na kanapie

Pakiet Bezpieczeństwa

 • Ubezpieczenie na życie w trzech wariantach
 • Assistance medyczny
Dowiedz się więcej

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz.

tel: 801 597 597
tel: 42 66 66 500

Koszt połączenia: wg taryfy operatora.

centrala@uniqa.pl Znajdż placówkę