Umowa kupna-sprzedaży pojazdu

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu powinna zostać sporządzona w formie pisemnej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zachęcamy do skorzystania z gotowego wzoru umowy w formacie pdf, zamieszczonego poniżej:

Co powinna zawierać umowa kupna sprzedaży samochodu?

 • Datę i miejsce sprzedaży pojazdu;
 • dane sprzedającego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego, nr PESEL, nr NIP, nr telefonu);
 • dane kupującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego,
  nr PESEL, nr NIP, nr telefonu);
 • dane pojazdu (marka, model, nr rejestracyjny, rok produkcji, nr identyfikacyjny VIN);
 • ustaloną cenę pojazdu;
Obowiązki sprzedającego pojazd

Obowiązki sprzedającego pojazd

 • zgłoszenie sprzedaży w Wydziale Komunikacji;
 • w ciągu 14 dni od daty sprzedaży zawiadomienie o sprzedaży pojazdu Towarzystwa Ubezpieczeniowego;

UWAGA: Jeśli sprzedajesz pojazd ubezpieczony w AXA DIRECT, powiadom nas o tym, a otrzymasz 60zł zniżki na ubezpieczenie nowo zakupionego samochodu!

Obowiązki kupującego pojazd

Obowiązki kupującego pojazd

 • w ciągu 30 dni od daty zakupu rejestracja samochodu w Wydziale Komunikacji;
 • złożenie w Urzędzie Skarbowym deklaracji PCC-3 oraz odprowadzenie należnego podatku od czynności cywilnoprawnych (chyba, że jesteśmy od tego obowiązku zwolnieni);
 • w dowolnym czasie od zakupu samochodu kupujący może wypowiedzieć polisę ubezpieczenia OC i wybrać atrakcyjniejszą ofertę ubezpieczenia – sprawdź cenę ubezpieczenia samochodu w AXA DIRECT korzystając z Kalkulatora OC AC.

UWAGA: Jeśli kupiłeś pojazd ubezpieczony w AXA DIRECT, masz gwarancję utrzymania ceny ubezpieczenia. Kontynuując umowę ubezpieczenia po zbywcy zapłacisz składkę niższą bądź równą tej, którą opłacał poprzedni właściciel pojazdu!