Franszyza redukcyjna

Franszyza redukcyjna to pewna wysokość szkody, którą Ubezpieczony będzie zobowiązany pokryć we własnym zakresie, a pozostałą część pokryje Zakład Ubezpieczeń.

Franszyza redukcyjna - co to jest?

Franszyza (nie "franczyza") redukcyjna często określana jest jako udział własny w odszkodowaniu. Informacje na temat wysokości franszyzy redukcyjnej znaleźć możemy w ogólnych warunkach ubezpieczeń i na polisie. Często o wysokości franszyzy redukcyjnej decyduje Ubezpieczający podczas zawierania umowy ubezpieczenia. Wybór franszyzy na wyższym poziomie skutkuje zmniejszeniem wysokości składki. Należy jednak pamiętać, że tym samym zwiększamy swój udział własny w odszkodowaniu. Niekiedy jednak Ubezpieczający nie ma wpływu na wysokość franszyzy redukcyjnej,

a od jej zastosowania Ubezpieczyciel uzależnia zawarcie umowy ubezpieczenia. Zakłady ubezpieczeń czynią tak, aby ograniczyć ewentualne nadużycia przy likwidacji szkód.

Franszyza redukcyjna a udział własny

Jakiś czas temu pojęcia franszyzy redukcyjnej i udziału własnego nie były tożsame. Wówczas wysokość franszyzy redukcyjnej była wskazywana jako kwota np. 1000 zł, a udział własny podawano w procentach, jako np. 10 proc. Obecnie terminy te wykorzystywane są zamiennie. W ogólnych warunkach ubezpieczenia możesz nawet znaleźć zapis, że udział własny w szkodzie wynosi np. 10 proc. ale nie mniej niż 500 zł.

Franszyza w ubezpieczeniach – jak jest określana?

Wysokość franszyzy redukcyjnej może być określona:

  • kwotowo, np. 1000 zł – w przypadku szkody o wartości 10 000 zł udział własny Ubezpieczonego w odszkodowaniu wyniesie 1000 zł, a zakład ubezpieczeń wypłaci 9000 zł odszkodowania;
  • procentowo, np. 15% wysokości należnego odszkodowania – w przypadku szkody o wartości
    10 000 zł udział własny Ubezpieczonego w odszkodowaniu wyniesie 1500 zł, a zakład ubezpieczeń wypłaci 8500 zł odszkodowania;
  • kwotowo i procentowo, np. 5%, ale nie mniej niż 400 zł – w przypadku szkody o wartości 10 000 zł udział własny Ubezpieczonego w odszkodowaniu wyniesie 500 zł, a zakład ubezpieczeń wypłaci 9500 zł odszkodowania.

W AXA DIRECT, w ubezpieczeniu

Autocasco

mamy do wyboru franszyzy redukcyjne: w szkodach częściowych tzw. „wypadkowych” w wysokości 0, 500 zł, 1000 zł, 2000 zł – określona kwotowo, oraz procentowo 0, 10% w szkodach kradzieżowych. Natomiast w

Ubezpieczeniu Szyb

- w przypadku wymiany szyby czołowej franszyza redukcyjna wynosi 10%.

Franszyza redukcyjna - przykład

Czy warto wybrać polisę z franszyzą redukcyjną? Jak już wiesz, jeśli się zdecydujesz na taki zapis w umowie, to zapłacisz mniejszą składkę na ubezpieczenie, ale czy to na pewno się opłaca? Należy przeanalizować to indywidualnie. Załóżmy, że posiadasz polisę Autocasco, której zakres obejmuje szkodę kradzieżową. Zdecydowałeś się na ubezpieczenie z udziałem własnym na poziomie 10 proc. Doszło do kradzieży Twojego pojazdu i rzeczoznawca ustalił, że był on wart 100 tys. Odszkodowanie zostanie pomniejszone o udział własny, czyli otrzymasz 90 tys. złotych. Taka kwota nie wystarczy na zakup auta takiego samego auta. Jeśli będziesz chciał go nabyć, to musisz brakującą kwotę wyłożyć z własnych środków. W tym przypadku trudno powiedzieć, że było to opłacalne dla poszkodowanego. Dlatego, zanim zdecydujesz się na polisę z udziałem własnym w szkodzie, sprawdź, ile będziesz Cię kosztować ochrona ubezpieczeniowa bez franszyzy redukcyjnej. Weź pod uwagę wartość pojazdu i to, o ile obniżysz ewentualną kwotę odszkodowania, jeśli zdecydujesz się na udział własny.

Franszyza redukcyjna i integralna

Innym sposobem ograniczenia odpowiedzialności finansowej zakładu ubezpieczeń, z którym możesz się spotkać w umowach ubezpieczenia, jest franszyza integralna. Na czym to polega? Stanowi ona kwotę do wysokości której ubezpieczyciel jest zwolniony z odpowiedzialności finansowej. Jeśli franszyza ta wynosi 500 zł, a koszt likwidacji szkody został ustalony na 300 zł, to poszkodowany nie otrzyma odszkodowania. Jeśli jednak wyniesie ono 700 zł, to taka właśnie kwota do niego trafi.