Franszyza integralna

Franszyza integralna - co to jest

Franszyza integralna to wysokość szkody, która często decyduje o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Jeśli wysokość szkody jest mniejsza niż określona we franszyzie integralnej, wówczas zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania. Informacje na temat franszyzy znaleźć możemy w treści ogólnych warunków ubezpieczeń lub na polisie. Często jest ona określona kwotowo, np. 500 zł, ale zdarzają się również franszyzy określane procentowo, np. 5% sumy ubezpieczenia. Oznacza to, że jeśli wysokość szkody będzie niższa niż 500 zł, wówczas nie otrzymamy odszkodowania. Natomiast jeśli koszt likwidacji szkody zostanie ustalony na np. 600 zł, to poszkodowany otrzyma odszkodowanie w takiej wysokości.

W AXA DIRECT w ubezpieczeniu

autocasco

nie stosujemy franszyzy integralnej - płacimy nawet za najmniejsze szkody.

Franszyza integralna (często mylnie określana jako "franczyza") jest bardzo często spotykana w dobrowolnych ubezpieczeniach majątkowych, w tym ubezpieczeniach komunikacyjnych. Często zakłady ubezpieczeń dają klientom wybór. Jeśli zdecydują się oni na zakup ubezpieczenia z franszyzą integralną, to zapłacą mniej. Nie otrzymają jednak odszkodowania, jeśli koszt likwidacji szkody będzie niższy od wysokości franszyzy integralnej.  

Franszyza integralna a redukcyjna

Kolejne pojęcia związane z ograniczeniem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń to franszyza redukcyjna i udział własny. Obecnie są one używane zamiennie, ale kiedyś nie były tożsame. Franszyza redukcyjna była określana kwotowo i oznaczała sumę, o którą pomniejszano odszkodowanie. Natomiast udział własny w szkodzie wyrażony był w procentach. Możliwe, że w ogólnych warunkach ubezpieczenia znajdziesz informację, iż udział własny w szkodzie wynosi 10 proc., ale nie mniej niż 500 zł.

Co oznacza udział własny w szkodzie, który wynosi np. 10 proc.? Jeśli koszt likwidacji tej szkody zostanie wyceniony przez zakład ubezpieczeń na 5000 zł, to odszkodowanie, które otrzymasz wyniesie 4500 zł. Dlaczego? Od ustalonego kosztu likwidacji szkody zostanie odjęte 10 proc., czyli 500 zł. Natomiast, jeśli udział własny zostanie wskazany jako np. 1000 zł, to kwota 5000 zł zostanie pomniejszona o 1000 zł udziału własnego i otrzymasz 4000 zł odszkodowania.

Jak wspomnieliśmy, wybór polisy z franszyzą spowoduje, że poniesiesz niższy koszt składki za ubezpieczenie, ale czy jest to dobra decyzja? Sprawdź, ile zapłacisz, jeśli ograniczysz odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, a ile, jeśli wybierzesz polisę bez franszyzy. Weźmy pod uwagę ubezpieczenie autocasco pojazdu z udziałem własnym ubezpieczonego wynoszącym 10 proc. Załóżmy, że pojazd skradziono, a wartość szkody ustalono na 100 tysięcy złotych. Po uwzględnieniu udziału własnego poszkodowany otrzyma 90 tysięcy złotych odszkodowania, czyli sumę, która nie wystarczy mu na zakup takiego samego pojazdu. Jeśli zechce kupić taki sam samochód, będzie musiał dołożyć pozostałe środki z własnej kieszeni. W tym przypadku korzystniejszym rozwiązaniem było zapłacenie składki wyższej o kilkadziesiąt czy nawet kilkaset złotych i uniknięcie polis z franszyzą. Zanim podpiszesz umowę, powinieneś najpierw policzyć, który wariant jest bardziej opłacalny w Twoim przypadku.