Ubezpieczenie na życie a koronawirus

W marcu 2020 roku WHO ogłosiło pandemię koronawirusa SARS-CoV-2. Pojęcie to jest często zastępowane określeniem „epidemia”, nie są one jednak tożsame. W zasadzie pandemia jest epidemią, ale dotyczy większego obszaru – co najmniej dwóch kontynentów. Pojawienie się choroby wywołanej przez nowego koronawirusa spowodowało, że Polacy zaczęli się interesować tym, czy ich ubezpieczenie na życie chroni przed skutkami zachorowania na COVID-19. Czy istnieje ubezpieczenie od koronawirusa, tzn. od konsekwencji zakażenia.

Prywatne ubezpieczenie na życie – co obejmuje?

Nawet ponad 40 proc. Polaków posiada polisę na życie. Wybór takiej ochrony to rozsądne rozwiązanie i tak naprawdę zawarcie umowy ubezpieczenia tego typu może być dobrym wyjściem w niemal każdym przypadku. Hospitalizacja czy śmierć głównego żywiciela rodziny to tylko przykładowe zdarzenia, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe może wypłacić świadczenie. W rodzinach, które nie mają wysokich oszczędności, polisa na życie jest wręcz niezbędnym rozwiązaniem. Wyobraź sobie, że nagle osoba odpowiedzialna za utrzymanie twojej rodziny umiera. W takim przypadku otrzymane świadczenie może dać ci czas na poradzenie sobie w nowej sytuacji – środków powinno wystarczyć na długo, nie będziesz się więc martwić brakiem pieniędzy przez okres, który możesz poświęcić np. na znalezienie pracy. Takie świadczenie może stanowić ratunek dla rodziny również wtedy, gdy małżonkowie spłacali wspólnie kredyt, a jedno z nich nagle zmarło, pozostawiając spłatę zobowiązania na barkach tylko jednej osoby. Dzięki środkom od ubezpieczyciela możliwe staje się spłacenie całego lub większości kredytu – bez ochrony właściciel nieruchomości mógłby nie być w stanie spłacać zobowiązania i z czasem straciłby swoje mieszkanie.

 

Polisa ubezpieczeniowa na życie jest oferowana najczęściej w pakiecie. Można dokupić rozszerzenia ochrony w postaci umów dodatkowych. W ten sposób można w różny sposób zwiększyć ochronę ubezpieczeniową i otrzymać świadczenie, jeśli dojdzie np. do:

 • poważnego zachorowania ubezpieczonego,

 • zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego,

 • urodzenia dziecka.

Zdarzeń ujętych w ogólnych warunkach ubezpieczenia może być znacznie więcej. Zanim się zdecydujesz na zawarcie umowy ubezpieczenia, powinieneś sprawdzić m.in., co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa i jakie są wyłączenia odpowiedzialności.

Warte odnotowania jest to, że możesz zawrzeć wiele umów ubezpieczenia na życie i jeśli dojdzie do zdarzenia objętego ochroną, otrzymasz wówczas odszkodowanie z każdej z polis.

Polisa na życie – na co zwracać uwagę?

Zanim wybierzesz daną polisę, zwróć uwagę na:

 • Wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń – czyli zdarzenia, w przypadku których towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci świadczenia. Przykładowym wyłączeniem może być utrata zdrowia lub życia w wyniku uprawiania sportów ekstremalnych.

 • Suma ubezpieczenia – czyli maksymalna wysokość odszkodowania, jakie mogą otrzymać uposażeni. Dla poszczególnych ryzyk obowiązują inne sumy ubezpieczenia. Pamiętaj, że uposażonym nie musi być tylko jedna osoba. Środki mogą trafić do większej liczby osób i musisz ustalić, jaki procent rekompensaty otrzymają poszczególni uposażeni.

 • Zakres ochrony – weź pod uwagę, jakie ubezpieczenia dodatkowe proponuje towarzystwo, i oceń, czy potrzebujesz takiej ochrony. Jeśli decydujesz się na ubezpieczenie na życie, to nie powinieneś szukać najtańszego wariantu. Postaw na taką polisę, której zakres będzie adekwatny do twoich oczekiwań. Czy ubezpieczenie obejmuje ryzyka, które są dla ciebie istotne? Pamiętaj przy tym, że każde rozszerzenie ochrony będzie się wiązać z wyższą składką. Wybierz je rozsądnie – innych może potrzebować ubezpieczony, który ma dużą rodzinę, a innych ten, który aktywnie uprawia sport. Towarzystwo powinno proponować możliwości dopasowane do różnych potrzeb.

Dodatkowe ubezpieczenie na życie – koronawirus

Obawiasz się zakażenia koronawirusem? Z COVID-19 musiało zmagać się już tysiące Polaków. Specjalnie dla klientów, którzy chcą się zabezpieczyć przed skutkami zakażenia, przygotowaliśmy specjalny wariant ochrony. Chodzi o ubezpieczenie na życie Ochrona z Plusem – Pakiet Ochronny, Wariant Życie z Plusem. W tym przypadku nie obowiązuje żaden okres karencji mimo niskiej składki. Ubezpieczenie jest dostępne wyłącznie indywidualnie, na rok, jest automatycznie przedłużane, a składka jest płatna jednorazowo. Może wybrać jeden z 5 wariantów ochrony, których zakres obejmuje:

 • śmierć ubezpieczonego,

 • pobyt w szpitalu - w związku z chorobą lub obrażeniami ciała,

 • dodatkowo OIOM/OIT, rekonwalescencję i sanatorium.

W pierwszym wariancie suma ubezpieczenia wynosi 20 tys. zł, w kolejnych zwiększa się o 10 tys. aż do 60 tys. w wariancie 5. Takie świadczenie otrzymają uposażeni, jeśli dojdzie do śmierci ubezpieczonego. W przypadku hospitalizacji świadczenie jest wypłacane za każdy dzień nieprzerwanego pobytu w szpitalu, ale w przypadku:

 • obrażeń ciała musi trwać co najmniej 1 dzień.

 • choroby lub ciąży – minimum 4 dni.

 • powikłań poporodowych – co najmniej 10 dni.

W przypadku pobytu w szpitalu świadczenie za każdy dzień pobytu wynosi od 50 zł dla wariantu 1 po 150 zł w wariancie 5. Dla OIOM/OIT, rekonwalescencji i pobytu w sanatorium obowiązują takie same świadczenia dla każdego wariantu, odpowiednio 500, 250 i 500 zł w zależności od ryzyka. Jest to świadczenie jednorazowe.

Umowę może zawrzeć osoba pełnoletnia i nie starsza niż 55 lat. To wystarczające ubezpieczenie od koronawirusa, tzn. chroniące przed skutkami zachorowania na COVID-19. Otrzymasz świadczenie w przypadku hospitalizacji. W przypadku śmierci ubezpieczonego, otrzymają je wskazani bliscy. 

Ubezpieczenie na życie – ważne informacje

W związku z wieloma zapytaniami od naszych klientów chcieliśmy zaznaczyć, że:

 • Umowa podstawowa ubezpieczenia na życie i umowy dodatkowe, które w zakresie mają śmierć np. małżonka, rodziców, partnera, nie zawierają wykluczenia odpowiedzialności ze względu na zachorowanie na koronawirusa.

 • Ubezpieczenie od poważnego zachorowania – w tym przypadku nie jest to ubezpieczenie od koronawirusa, gdyż lista zabiegów i jednostek chorobowych objętych ochroną jest ściśle określona – nie ma wśród nich koronawirusa.

 • Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu na skutek choroby – świadczenie zostanie wypłacone. W umowie nie ma wyłączenia odpowiedzialności ze względu na zakażenie koronawirusem.

Ubezpieczenie na życie może zapewnić szeroką ochronę. Zanim zdecydujesz się na zawarcie umowy, przemyśl, jakiego ubezpieczenia potrzebujesz i jakie dodatkowe umowy powinieneś zawrzeć ze względu na ryzyka, które towarzyszą ci z uwagi na określony tryb życia. Podstawowe ubezpieczenie od koronawirusa, tj. takie, w przypadku którego można otrzymać świadczenie za pobyt w szpitalu czy za śmierć ubezpieczonego, nie będzie wiązało się z płatnością wysokiej składki.

Już od 180 zł/rok!
Zabezpiecz się przed covid
Oblicz składkę