UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Szkoda częściowa z ubezpieczenia AC

Przy wypłacaniu odszkodowania z polisy AC towarzystwa ubezpieczeniowe uwzględniają rodzaj szkody. Ze szkodą częściową mamy do czynienia wówczas, gdy naprawa samochodu nie przekracza 70% wartości pojazdu, szacowanej na dzień powstania zdarzenia.

Miałeś wypadek i chcesz skorzystać ze swojej polisy AC? Jeżeli koszt naprawy nie przekracza 70 proc. wartości auta, masz do czynienia ze szkodą częściową. Jest to rodzaj szkody, w której przedmiot ubezpieczenia (czyli Twój samochód) został uszkodzony w takim stopniu, że przewidywany koszt jego naprawy nie przekraczałby 70% wartości pojazdu, szacowanej na dzień powstania zdarzenia. W zależności od tego, jaki wariant wybrałeś przy podpisywaniu umowy AC, ubezpieczyciel rozliczy się z Tobą lub bezpośrednio z warsztatem, do którego odstawisz uszkodzone auto.

W ubezpieczeniach komunikacyjnych, takich jak OC i AC, możemy wyróżnić dwa typy szkód: częściowe i całkowite. Szkoda całkowita – w przypadku AC – stwierdzana jest wtedy, gdy koszt naprawy przekracza 70 proc. wartości pojazdu. Ubezpieczyciel, u którego wykupiliśmy polisę AC, wypłaca wtedy odszkodowanie w wysokości ustalanej metodą dyferencyjną – od wartości auta przed wystąpieniem szkody odejmowana jest wartość wraku, a wynik determinuje wielkość wypłaty. Likwidacja szkody częściowej z AC wygląda jednak nieco inaczej.

Czym jest szkoda częściowa z AC?

Szkoda częściowa z AC to sytuacja, w której stopień uszkodzenia samochodu umożliwia jego naprawę, jeśli nie przekroczy ona 70 proc. wartości pojazdu. Pod uwagę brana jest wartość rynkowa auta w dniu powstania szkody (przy zmiennej sumie ubezpieczenia) lub z dnia zawarcia umowy (przy sumie stałej).

Wypłata odszkodowania AC przy szkodzie częściowej

Przy szkodzie częściowej z AC wypłacane jest odszkodowanie w wysokości odpowiadającej kosztom przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody – z założenia, bo o szczegółach kalkulacji decyduje wariant naszej polisy. Ponadto w zależności od wybranego sposobu rozliczenia, ubezpieczyciel, u którego została wykupiona polisa AC, wypłaca odszkodowanie bezpośrednio poszkodowanemu lub rozlicza się za naprawę z warsztatem.

Ubezpieczenie AC: rozliczenie gotówkowe szkody częściowej

W tym wariancie, znanym inaczej jako rozliczenie metodą kosztorysową, wysokość odszkodowania AC jest ustalana na podstawie wyceny planowanych napraw zaistniałej szkody. Odszkodowanie AC jest wypłacane bezpośrednio klientowi – na konto bankowe lub pocztą, a jego wysokość jest wyliczana w oparciu o OWU. Właściciel polisy AC dokonuje likwidacji szkody we własnym zakresie.

Ubezpieczenie AC: rozliczenie bezgotówkowe szkody częściowej

Bezgotówkowa forma wypłaty odszkodowania właściwie nie angażuje właściciela polisy AC w proces likwidacji szkody. Ubezpieczony jedynie wskazuje warsztat, w którym ma zostać dokonana naprawa, i odstawia tam auto. Towarzystwo ubezpieczeniowe rozlicza się bezpośrednio z warsztatem na podstawie dostarczonym przezeń faktur.

Niższe odszkodowanie z AC

W niektórych przypadkach wysokość odszkodowania AC może zostać obniżona. W pewnych ekstremalnych sytuacjach ubezpieczyciel może w ogóle odmówić wypłaty odszkodowania AC. Dzieje się tak np. wówczas, gdy kierowca był pod wpływem środków odurzających lub spowodował wypadek umyślnie. Szczegółowa lista wyłączeń podana jest w OWU.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 12 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 8 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej uniqa.pl ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz doświadczenia Klienta od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Amortyzacja części w ubezpieczeniu AC – jak działa?

Zużywanie się części pojazdu to naturalny proces, który czeka każdy samochód. Towarzystwa ubezpieczeniowe, zdając sobie sprawę z tego problemu, oferują kierowcom polisy, które uwzględniają amortyzację części lub droższe ubezpieczenia AC z tzw. zniesieniem amortyzacji. Wielu młodych kierowców zastanawia się, czym dokładnie jest amortyzacja części i jakie są jej zalety oraz wady.

Czytaj dalej

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

W niektórych przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo do odmowy wypłaty odszkodowania. Dotyczy to w szczególności zaniedbań właściciela samochodu w zakresie przeprowadzań badań technicznych pojazdu. Ubezpieczyciel może również odmówić wypłaty odszkodowania wówczas, gdy szkoda została spowodowana celowo.

Czytaj dalej
Na drodze stoi trójkąt ostrzegawczy, w tle widać uszkodzony samochód.

Jak ustala się wysokość odszkodowania z polisy AC przy szkodzie całkowitej? Czy ubezpieczenie pokryje odszkodowanie przy szkodzie całkowitej z OC sprawcy?

Wysokość odszkodowania z ubezpieczenia AC lub OC uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju szkody i, określonej przy podpisywaniu umowy, wartości rynkowej samochodu. Towarzystwa ubezpieczeniowe przy ustalaniu wysokości odszkodowania biorą pod uwagę także sposób spowodowania zdarzenia.

Czytaj dalej

Udział własny w szkodzie – czym jest, na czym polega?

Przed wyborem oferty ubezpieczenia AC warto wiedzieć, czym jest „udział własny w szkodzie”. Poprzez ten termin należy rozumieć część wartości szkody, którą kierowca musi wyłożyć z własnej kieszeni, wówczas, gdy spowoduje wypadek lub kolizję drogową. Wysokość udziału własnego w szkodzie znacząco wpływa na cenę polisy AC.

Czytaj dalej
SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę