UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Prawo jazdy kategorii A na motocykl. Co to za kategoria? Jak zrobić prawo jazdy na motor?

Aby poruszać się po drogach pojazdami mechanicznymi, kierowca musi mieć prawo jazdy właściwej kategorii. W przeciwnym wypadku korzystać będzie z dróg publicznych nielegalnie. Sprawdź, jakie uprawnienia daje prawo jazdy kategorii A.

Czym jest kategoria A prawa jazdy ?

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami, dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do prowadzenia auta jest przede wszystkim prawo jazdy. Jednostka wydająca je określa, jakimi pojazdami może kierować dana osoba. Prawo jazdy kat. A stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania motocyklem oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM, tj.:

  • motorowerem,
  • czterokołowcem lekkim.

Ponadto istnieją pokrewne kategorie prawa jazdy A – A1 oraz A2. Kat. A1 uprawnia posiadacza prawa jazdy do kierowania:

  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  • pojazdami określonymi w kategorii AM prawa jazdy.

Kategoria A2 umożliwia kierowanie:

  • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

W Polsce prawo jazdy kat. A pozwala także prowadzić zespół pojazdów złożonych z pojazdu określonego dla takiej kategorii wraz z przyczepą. 

Jak zrobić kurs na prawo jazdy kat A? Kurs na prawo jazdy na motor w praktyce

Osoba chcąca uzyskać prawo jazdy kat. A musi mieć 20 lat, o ile co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2. W przeciwnym wypadku chcący zdawać egzamin na prawo jazdy kat. A musi mieć co najmniej 24 lata. Zastrzega się przy tym, że motocykle trójkołowe o mocy przekraczającej 15 kW można prowadzić dopiero po ukończeniu 21. roku życia. 

Chcąc uzyskać prawo jazdy kat. A na motocykl, należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie i zapisać się na kurs w wybranej szkole. Szkolenie można rozpocząć już na 3 miesiące przed spełnieniem kryterium wiekowego. Po ukończeniu kursu trzeba zdać egzamin państwowy, aby zdobyć uprawnienia.
 

Kurs na prawo jazdy składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna, co ciekawe, nie jest obowiązkowa, ale zawsze trzeba zaliczyć część praktyczną egzaminu i odbyć 4-godzinne szkolenie z pierwszej pomocy. Liczba godzin kursu teoretycznego i praktycznego dla kat. A wynosi 30 godzin lekcyjnych teorii oraz 20 godzin zegarowych praktyki. Jeśli kandydat na motocyklistę ma już prawo jazdy kat. A2 i chce uzyskać dodatkowe uprawnienie kat. A, musi zaliczyć 10 godzin lekcji praktycznych.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Udostępnij poradę

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę