UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Najważniejsze informacje dotyczące OC

Polisa ubezpieczeniowa OC jest formą zabezpieczenia finansowego kierowcy, w przypadku, gdy wyrządzi on szkodę. Dotyczy to zarówno szkód osobowych, jak i materialnych. Warto pamiętać również o tym, że towarzystwa ubezpieczeniowe nie zawsze mają obowiązek pokrywania wyrządzonych szkód.

mężczyzna sprawdza kalendarz

Większości osób ubezpieczenie OC kojarzy się z dokumentem, który trzymają razem z dowodem rejestracyjnym samochodu. Przypominają sobie o nim głównie przy okazji kontroli policyjnych, bądź przy przedłużaniu ubezpieczenia na kolejny rok. Dokument ten jest jednak dla kierowcy niezmiernie ważny, dlatego warto jest znać choćby podstawowe informacje związane z obowiązkową polisą.

Przed czym chroni ubezpieczenie OC?

Najważniejszą rolą ubezpieczenia obowiązkowego jest zabezpieczenie kierowcy przed konsekwencjami finansowymi w przypadku, gdy wyrządzi on szkodę. Jeśli kierowca nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, musi z własnych środków pokryć wartość szkody osoby poszkodowanej. Warto zdawać sobie sprawę, że wysokość szkód majątkowych może wynieść kilkanaście, kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy złotych. Kierowca odpowiada bowiem nie tylko za koszty ewentualnej naprawy pojazdu, lecz również za różnicę w wartości przed i po jego uszkodzeniu, a także szkody winnym uszkodzonym mieniu.

Nie tylko szkody majątkowe

Kierowca, prowadząc samochód, odpowiada nie tylko za szkody majątkowe, lecz również osobowe. O szkodach takich mówimy w przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci osoby poszkodowanej z winy kierującego. Niestety takie tragiczne zdarzenia mogą wiązać się nie tylko z ogromnym stresem, lecz również bardzo wysokimi wydatkami. W przypadku gdy sprawca posiada ubezpieczenie OC, zakład ubezpieczeniowy zapewnia pokrycie tego typu wydatków. Należą do nich m.in.:

  • świadczenie z tytułu uszkodzenie ciała
  • świadczenie z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej na skutek śmierci osoby najbliższej,
  • koszty leczenia, rehabilitacji, opieki osób trzecich, nabycia protez i innych aparatów,
  • koszty pogrzebu ofiary lub ofiar wypadku
  • zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

Dodatkowo zakład ubezpieczeniowy może pokryć wydatki związane z przygotowaniem osoby poszkodowanej do nowego zawodu (gdy z powodu uszkodzenia ciała nie może wykonywać dotychczasowego), czy koszty renty alimentacyjnej (lub jednorazowego świadczenia).

Należy jednak pamiętać, że w prawie odszkodowawczym obowiązuje tzw. zakaz wzbogacenia się poszkodowanego. Oznacza on, że wysokość odszkodowania nie może być wyższa niż wysokość wyrządzonej szkody. Zasada ta odnosi się wyłącznie do ubezpieczeń majątkowych.

Kiedy ubezpieczenie nie działa?

Istnieją sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe posiada ograniczoną odpowiedzialność przy pokrywaniu szkody. Jedną z nich jest przypadek, gdy całkowite odszkodowanie dotyczące danego zdarzenia przekracza tzw. sumę gwarancyjną. Wówczas pozostałą część odszkodowania musi pokryć sprawca. Suma taka jest jednak bardzo wysoka i wynosi 1 050 000 EUR w przypadku szkód majątkowych i aż 5 210 000 EUR w przypadku szkód osobowych.

Ponadto, w niektórych przypadkach ubezpieczyciel ma prawo odmowy pokrycia kosztów wyrządzonej szkody, a jeśli odszkodowanie zostało już wypłacone - domagania się od sprawcy zdarzenia zwrotu pieniędzy. Do takich sytuacji zaliczają się:

  • wyrządzenie szkody umyślnie,
  • wyrządzenie szkody po spożyciu alkoholu (powyżej 0,2 promila),
  • jazda pod wpływem środków odurzających lub psychotropowych,
  • gdy kierowca nabył pojazd w wyniku przestępstwa (kradzieży, rozboju, wymuszenia),
  • gdy kierowca nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdu.

Warto pilnować terminów

W przypadku ubezpieczeń OC bardzo ważną rolę odgrywają daty i terminy. Najistotniejszy jest moment ubezpieczenia nabytego samochodu. Każdy właściciel pojazdu zobowiązany jest do zawarcia umowy OC najpóźniej w chwili jego rejestracji. W celu sprawdzenia wysokości składki ubezpieczeniowej warto skorzystać z kalkulatora OC. Kierowca, który zarejestruje pojazd, lecz go nie ubezpieczy, będzie narażony na nałożenie kary przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (a w przypadku spowodowania kolizji – będzie musiał pokryć szkody z własnej kieszeni).

Innym istotnym terminem jest ten związany z wypowiedzeniem umowy. Dokument wypowiedzenia musimy bowiem dostarczyć ubezpieczycielowi najpóźniej na dzień przed końcem okresu obowiązywania umowy. Warto wiedzieć, że wysyłając wypowiedzenie Pocztą Polską, list należy nadać najpóźniej w przedostatnim dniu okresu ubezpieczenia (decyduje data stempla pocztowego). Jeśli jednak wypowiedzenie nadajemy kurierem, wiążący jest termin dostarczenia dokumentu, a nie jego nadania.

Jeśli przegapimy termin wypowiedzenia, umowa ubezpieczenia OC zostanie automatycznie przedłużona na kolejny rok. Nie oznacza to jednak, że będziemy zmuszeni do płacenia składek przez kolejne 12 miesięcy, gdyż od lutego 2012 roku umowy OC zawarte w wyniku automatycznego wznowienia mogą być wypowiedziane w dowolnym momencie (pod warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia w innym towarzystwie).

Pamiętajmy również, że sprzedając samochód, mamy obowiązek w ciągu 14 dni powiadomić zakład ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu. Jeśli tego nie zrobimy, ubezpieczyciel może zażądać zapłaty zaległej części składki, nawet jeśli termin jej spłaty przypadł już po sprzedaży pojazdu.

Obowiązki dotyczące terminów istnieją również po stronie ubezpieczyciela. Jednym z najistotniejszych jest termin wypłaty odszkodowania. Wynosi 30 dni, lecz w wyjątkowych i skomplikowanych sytuacjach może on ulec wydłużeniu do 90 dni.

Reasumując – polisa OC jest konieczna dla każdego zarejestrowanego samochodu, niezależnie czy jest on aktualnie używany, czy nie. Dzięki ubezpieczeniu kierowca jest chroniony przed dotkliwymi skutkami finansowymi ewentualnych zdarzeń drogowych, które spowoduje. Bardzo istotne jest również przestrzeganie określonych ustawowo terminów dotyczących OC, szczególnie w przypadku kupna pojazdu czy wypowiadania umowy. Jeśli będziemy przestrzegali tych podstawowych zasad, będziemy mogli spokojnie i bez stresu podróżować naszym samochodem.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 12 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 8 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej uniqa.pl ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz doświadczenia Klienta od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
Podpisanie umowy - przerejestrowanie samochodu

Przerejestrowanie samochodu a ubezpieczenie OC – czy pozostaje ważne? Czy zmiana tablic rejestracyjnych jest konieczna?

Jeśli kupiłeś pojazd lub otrzymałeś go w ramach darowizny, to wymaga on przerejestrowania. Chociaż od 2022 roku nie jest konieczna wymiana tablic, to obowiązkowo należy zmienić dane w dowodzie rejestracyjnym, a to nie jedyne powinności. Co z ubezpieczeniem? Czy OC z dotychczasowego właściciela przechodzi na kupującego? Czy można korzystać z ubezpieczenia poprzedniego właściciela?

Czytaj dalej
kobieta za kierownicą auta

Historia ubezpieczenia a wysokość OC i AC – sprawdź swoją historię w UFG

Jednym z najważniejszych czynników, branych pod uwagę przez towarzystwa ubezpieczeniowe przy ustalaniu wysokości polisy OC i AC, jest historia ubezpieczenia. Dane te można sprawdzić bezpłatnie, logując się na stronę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Czytaj dalej
podpisanie dokumentów

Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia umowy ubezpieczenia?

Przed zakupem ubezpieczenia samochodu warto przygotować komplet niezbędnych dokumentów. Wśród nich należy wymienić: dowód rejestracyjny, prawo jazdy, obecną polisę oraz umowę sprzedaży samochodu. Bez tego typu dokumentów towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić sprzedaży polisy.

Czytaj dalej
mężczyzna prowadzi samochód

Co obejmuje ubezpieczenie OC samochodu?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) samochodu obejmuje przede wszystkim rekompensatę szkód, powstałych w wyniku spowodowania kolizji lub wypadku drogowego. Dotyczy to zarówno szkód osobowych, jak i materialnych. Co istotne, polisa OC przypisana jest do konkretnego samochodu, a nie do jego właściciela.

Czytaj dalej
SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę