Ubezpieczenie szkolne

Ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży

Następstwa NW i choroby

Złóż wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu NNW

Możesz szybko złożyć wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu następujących zdarzeń:

 • Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW (w tym wypadku komunikacyjnego), udaru mózgu lub zawału serca
 • Uszkodzenie ciała Ubezpieczonego będącego następstwem NW
 • Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w następstwie NW
 • Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego niebędący następstwem NW
 • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie NW
 • Zwrot kosztów nabycia protez, nabycia lub wypożyczenia innych środków pomocniczych w następstwie NW
 • Śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW
 • Zdiagnozowanie poważnego zachorowania

Listę dokumentów, których będziemy potrzebować do podjęcia decyzji poznasz po wybraniu w formularzu właściwego zdarzenia.

W jakiej formie przygotować dokumenty?

Przygotuj dokumenty w formie skanu lub zrób wysokiej jakości zdjęcia. Akceptujemy formaty PDF, PING, JPG, DOC, DOCX.

Maksymalny rozmiar każdego dołączonego pliku to 5 MB.  Dokumentację dołączysz do formularza online.
 

Do prawidłowej oceny Twojego zgłoszenia możemy potrzebować dodatkowej dokumentacji. Jeżeli będzie to konieczne, poinformujemy Cię o tym w kolejnych krokach.

OC w życiu prywatnym

Pobierz „wniosek OC” i uzupełnij go

Dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

UNIQA TU SA
Szkody Szkolne
Chłodna 51,
00-867 Warszawa

Lista wymaganych dokumentów znajduje się na trzeciej stronie wniosku OC.

Do prawidłowej oceny Twojego zgłoszenia możemy potrzebować dodatkowej dokumentacji. Jeżeli będzie to konieczne, poinformujemy Cię o tym w kolejnych krokach.

Ukąszenie przez kleszcze

Uzyskaj pomoc po ukąszeniu

Jeżeli potrzebujesz pomocy w ramach świadczenia Ukąszenie przez kleszcza skontaktuj się z centrum alarmowym

+48 22 599 91 86   (koszt połączenie zgodnie z taryfą operatora)

 

Ubezpieczenie szkolne w przypadku ukąszenia przez kleszcza gwarantuje:

 • pokrycie kosztów wizyty lekarskiej związanej z usunięciem kleszcza – do kwoty 500 zł
 • organizację i pokrycie kosztów badania kleszcza pod kątem nosicielstwa patogenów – do kwoty 500 zł
 • refundację kosztów antybiotykoterapii – do kwoty 500 zł
Hejt w internecie

Pomoc prawna i IT

Jeżeli potrzebujesz pomocy w ramach świadczenia Hejt w Internecie skontaktuj się z centrum alarmowym
+48 22 529 85 31 (koszt połączenie zgodnie z taryfą operatora)

 

Ubezpieczenie przed hejtem w Internecie (jeżeli rozszerzyłeś zakres polisy) gwarantuje:

 • Pomoc prawną (m.in. konsultację drogą elektroniczną, przygotowanie opinii prawnych)
 • Pomoc specjalisty IT (zatrzymanie lub usunięcie dostępu do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych treści o ubezpieczonym)

w sytuacji naruszenia dobrego imienia lub prawa do prywatności w obszarze internetu.