Zgłoś zdarzenie

Zdarzenie medyczne

Przed złożeniem wniosku o wypłatę świadczenia, przygotuj wszystkie poniższe dokumenty.
Dzięki temu szybciej otrzymasz decyzję w swojej sprawie.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Współmałżonek/partner

Dziecko

W jakiej formie przygotować dokumenty?

Przygotuj dokumenty w formie skanu lub zrób wysokiej jakości zdjęcia. Akceptujemy formaty PDF, PING, JPG, DOC, DOCX.

Maksymalny rozmiar każdego dołączonego pliku to 5 MB. Dokumentację dołączysz do formularza online.

 

Jak potwierdzić kopie dokumentów?

Dokumenty potwierdzisz samodzielnie w czasie wypełniania wniosku online – zaznacz odpowiednią zgodę na końcu formularza.