NNW, AZS, PTTK, edupolisa.pl

Zgłoś zdarzenie

NNW, AZS, PTTK, edupolisa.pl

Sprawdź poniżej z tytułu jakich zdarzeń ubezpieczeniowych możesz złożyć w tym miejscu wniosek o wypłatę świadczenia.

 

Za pomocą formularza online możesz szybko złożyć wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu następujących zdarzeń:

  • śmierć Ubezpieczonego spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem, zawałem serca lub udarem mózgu
  • śmierć Ubezpieczonego spowodowaną wypadkiem komunikacyjnym
  • śmierć rodzica Ubezpieczonego spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem
  • uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała
  • pobyt w szpitalu
  • poważne zachorowanie
  • zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji zwrot kosztów pogrzebu

 

Do prawidłowej oceny Twojego zgłoszenia możemy potrzebować dodatkowej dokumentacji. Jeżeli będzie to konieczne, poinformujemy Cię o tym w kolejnych krokach.