Dla klientów Providenta

Zgłoś zdarzenie

Dla klientów Providenta

Przed złożeniem wniosku o wypłatę świadczenia, przygotuj wszystkie poniższe dokumenty.
Dzięki temu szybciej otrzymasz decyzję w swojej sprawie.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

W przypadku zgłoszenia usługi medycznej (dostarczenie i refundacja leków), prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z Centrum Alarmowym Towarzystwa, pod numerem telefonu: +48 22 575 95 97

W jakiej formie przygotować dokumenty?

Przygotuj dokumenty w formie skanu lub zrób wysokiej jakości zdjęcia.
Dokumentację dołączysz do formularza online.

Jak potwierdzić kopie dokumentów?

Dokumenty potwierdzisz samodzielnie w czasie wypełniania wniosku online
– zaznacz odpowiednią zgodę na końcu formularza.