Zmień dane kontaktowe i adresowe

Żeby zmienić dane na Twojej polisie, nie musisz iść do naszego oddziału. Umożliwiamy szybkie i wygodne załatwienie tej sprawy online. Korzystając z dostępnego formularza, zgłoś nam modyfikację następujących danych:

  • adres zamieszkania / korespondencyjny
  • adres e-mail
  • numer telefonu

Wskaż informacje, które chcesz zmienić, a następnie podaj dane zgłaszającego. Potrzebny jest m.in. numer polisy. Po wprowadzeniu zmian otrzymasz od nas potwierdzenie ich dokonania.