Wszystkie dane, o które prosimy w formularzu są niezbędne do poprawnego przyjęcia zgłoszenia.  Dane  przekazane w formularzu są bezpieczne - szczegóły w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych na www.uniqa.pl/dane-osobowe/ oraz na www.uniqa.pl/bezpieczenstwo.

Jak zgłosić dodanie cesji do umowy ubezpieczenia?

Jeśli Twój bank lub inna instytucja wymagają ustanowienia cesji do zawartej umowy ubezpieczenia lub zmieniają się dane cesjonariusza, wypełnij formularz podając następujące informacje:

  • nazwę i adres siedziby,
  • NIP i REGON,
  • numer rachunku, na który spłacasz kredyt.

Po wprowadzeniu przez nas danych na umowie ubezpieczenia, wyślemy dokument cesji oraz polisy na adres e-mail lub pocztą tradycyjną.

Wypełnij formularz

Jak zgłosić zniesienie/usunięcie cesji z umowy ubezpieczenia?

Nie musisz osobiście zgłaszać zniesienia cesji w oddziale, możesz to zrobić przez formularz online. Usunięcie cesji na umowie ubezpieczenia jest możliwe jedynie na podstawie zaświadczenia o całkowitej spłacie kredytu lub zniesieniu cesji. Pamiętaj, koniecznie dołącz w formularzu powyższy dokument potwierdzający całkowitą spłatę kredytu. Po wprowadzeniu przez nas zmian na polisie, wyślemy aneks do umowy ubezpieczenia na adres e-mail lub pocztą tradycyjną.
 

Wypełnij formularz