Niewypłacalność Biura Podróży

Roszczenie w związku z ogłoszeniem upadłości przez Biuro podróży może złożyć poszkodowana osoba fizyczna lub firma, która zawarła umowę w imieniu swoim i/lub pozostałych osób z umowy oraz każdy podróżny z umowy w swoim imieniu

 

Możesz skorzystać z jednej z dwóch możliwości dostarczenia nam  formularza:

Otwórz i zapisz sobie formularz (bez zapisania nie da się wypełnić pól),
a potem wypełnij go i za pomocą opcji na końcu formularza "Sprawdź
i wyślij formularz" przekaż nam zgłoszenie

Dla poprawnego działania formularzu, konieczne jest zainstalowanie
oprogramowania Adobe Acrobat Reader oraz zapisanie pliku

Wydrukuj formularz, wypełnij, podpisz i prześlij skan lub zdjęcie
na nasz adres mailowy gwarancje.turystyczne@uniqa.pl

 

Do obu  formularzy koniecznie dołącz:

  • kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a organizatorem turystyki lub kopie dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;
  • kopię dowodu wpłaty (np. przelew bankowy, paragon, pokwitowanie) na rzecz organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych należności za imprezę turystyczną lub usługi turystyczne, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych.

W  przypadku braku możliwości wypełnienia formularza on-line lub wysłania zgłoszenia na nasz adres mailowy, można przysłać komplet dokumentów na nasz adres korespondencyjny:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Departament Obsługi Roszczeń z Ubezpieczeń Osobowych i Bancassurance
Ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

Nie polecamy jednak tej formy, ze względu na obecną sytuację epidemiczną, która wiąże się też po naszej stronie z wydłużonym czasem realizacji zgłoszenia. 

Decyzja w sprawie odszkodowania zostanie wydana w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia szkody do UNIQA. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności UNIQA albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH