Zgłoś szkodę

W UNIQA w zależności od typu zdarzenia

POLISA NNW KOMUNIKACYJNA

SZKODA OSOBOWA Z POLISY OC

Ważne wskazówki

Zapoznaj się zanim wypełnisz formularz!