Klient mBank - Dom i mieszkanie
Zgłoś zdarzenie

Ważne wskazówki

Zapoznaj się zanim wypełnisz formularz!
Przed zgłoszeniem szkody przygotuj:

 • zalanie mieszkania / zalanie sąsiedzkie
  - oświadczenie osoby odpowiedzialnej za powstanie szkody
  -  zdjęcia uszkodzonego mienia
  - dane spółdzielni lub zarządcy (nazwa, adres, nr telefonu, adres e-mail)
  - protokół ze zdarzenia, sporządzony przez pracownika spółdzielni lub zarządcę budynku (jeśli jesteś w jego posiadaniu)
 • przepięcie
  - wykaz uszkodzonych sprzętów z informacją o wartości i dacie zakupu
  - rachunki za zakup lub kartę gwarancyjną
 • włamanie i kradzież
  - wykaz skradzionych przedmiotów z informacją o wartości i dacie zakupu
  - rachunki lub faktury potwierdzające zakup skradzionych przedmiotów
  - dokument potwierdzający zgłoszenie zdarzenia na policję wraz z numerem prowadzonej sprawy, nazwą i adresem jednostki policji
 • pożar domu
  - wykaz zniszczonych przedmiotów z informacją o wartości i dacie zakupu
  - rachunki lub faktury potwierdzające zakup zniszczonych przedmiotów
  - zdjęcia uszkodzonych przedmiotów
  - jeżeli zdarzenie zostało zgłoszone na policję, dokument potwierdzający zgłoszenie wraz z numerem prowadzonej sprawy, nazwą i adresem jednostki policji (jeżeli to nie Ty zawiadomiłeś policję, podaj nam jedynie dane jednostki, którą przybyła na miejsce zdarzenia bądź prawdopodobnie zajmuje się sprawą).