Notowania funduszy

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Fundusze UNIQA FIO i UNIQA SFIO
Stopa zwrotu (%)
Data wyceny
16243992002021-06-23
136,75
143,95
0,92
1,08
4,57
16,84
22,42
32,59
20,05
22,70
16243992002021-06-23
159,86
165,66
0,27
0,96
3,62
8,30
10,83
33,01
46,97
57,31
16243992002021-06-23
121,44
123,92
-0,33
-0,82
1,78
-6,58
-2,90
25,66
19,16
19,56
16243992002021-06-23
170,71
179,69
1,65
2,11
5,90
14,98
29,32
44,38
37,03
30,97
16243992002021-06-23
119,74
126,04
1,11
-0,81
2,69
1,77
6,07
24,59
24,77
22,10
16243992002021-06-23
109,11
113,07
0,06
-0,01
0,60
1,04
-1,40
0,23
5,39
10,76
16243992002021-06-23
113,93
118,68
-0,03
-0,29
0,11
-5,14
-5,58
6,05
17,24
14,70
16243992002021-06-23
132,57
139,55
-0,34
-0,53
2,23
4,55
9,48
28,15
32,46
34,97
16243992002021-06-23
106,13
108,30
-0,06
-0,23
0,69
0,62
-0,56
3,68
4,80
8,25
16243992002021-06-23
145,30
151,35
0,25
-0,62
0,97
4,99
10,82
19,94
32,95
25,02
16243992002021-06-23
146,03
149,01
-0,03
-0,41
-0,35
-1,67
-2,12
-0,89
3,71
7,44
16243992002021-06-23
134,97
137,72
0,01
-0,11
0,20
-0,42
-0,71
0,51
1,15
2,80
16243992002021-06-23
129,08
129,08
0,03
-0,05
-0,09
-0,38
-0,36
0,28
1,90
3,56
16243992002021-06-23
288,09
303,25
-0,30
-1,72
0,96
-2,70
2,88
32,84
75,06
63,41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16243992002021-06-23
114,96
119,13
-0,11
-0,91
0,55
2,95
8,19
15,89
3,45
-7,01

 

Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

UNIQA Akcji
2021-06-23
136,75
0,92 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2021-06-23
159,86
0,27 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2021-06-23
121,44
-0,33 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2021-06-23
170,71
1,65 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2021-06-23
119,74
1,11 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2021-06-23
109,11
0,06 %
UNIQA Globalnej Makroalokacji
2021-06-23
113,93
-0,03 %
UNIQA Globalny Akcji
2021-06-23
132,57
-0,34 %
UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych
2021-06-23
106,13
-0,06 %
UNIQA Makroalokacji
2021-06-23
145,30
0,25 %
UNIQA Obligacji
2021-06-23
146,03
-0,03 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2021-06-23
134,97
0,01 %
UNIQA Ostrożnego Inwestowania
2021-06-23
129,08
0,03 %
UNIQA Selective Equity
2021-06-23
288,09
-0,30 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
-
- %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2021-06-23
114,96
-0,11 %
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%)
Data wyceny
16243992002021-06-23
118,04
118,04
0,16
-0,09
0,81
2,62
4,02
10,46
-
-
16243992002021-06-23
127,86
127,86
0,29
0,13
1,66
5,84
8,62
18,09
-
-
16243992002021-06-23
134,32
134,32
0,38
0,28
2,25
8,02
11,63
22,81
-
-
16243992002021-06-23
138,58
138,58
0,41
0,33
2,43
8,82
13,00
25,88
-
-
16243992002021-06-23
143,80
143,80
0,48
0,44
2,88
10,51
15,22
29,37
-
-
16243992002021-06-23
143,58
143,58
0,48
0,45
2,88
10,55
15,28
29,57
-
-
16243992002021-06-23
145,42
145,42
0,48
0,44
2,88
10,40
15,30
30,27
-
-
16243992002021-06-23
149,11
149,11
0,47
0,44
2,83
10,28
15,14
32,55
-
-
16243992002021-06-23
104,81
104,81
0,31
0,51
2,59
-
-
-
-
-
UNIQA Emerytura 2025
2021-06-23
118,04
0,16 %
UNIQA Emerytura 2030
2021-06-23
127,86
0,29 %
UNIQA Emerytura 2035
2021-06-23
134,32
0,38 %
UNIQA Emerytura 2040
2021-06-23
138,58
0,41 %
UNIQA Emerytura 2045
2021-06-23
143,80
0,48 %
UNIQA Emerytura 2050
2021-06-23
143,58
0,48 %
UNIQA Emerytura 2055
2021-06-23
145,42
0,48 %
UNIQA Emerytura 2060
2021-06-23
149,11
0,47 %
UNIQA Emerytura 2065
2021-06-23
104,81
0,31 %
Zapisz wycenę do pliku