Notowania funduszy

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Fundusze UNIQA FIO i UNIQA SFIO
Stopa zwrotu (%)
Data wyceny
16278552002021-08-02
139,89
147,25
0,53
1,45
1,81
11,69
21,41
36,73
23,64
20,95
16278552002021-08-02
166,80
172,85
0,04
-0,56
2,04
4,77
14,10
33,78
54,54
59,63
16278552002021-08-02
124,46
127,00
0,51
1,83
-1,18
-2,77
-10,51
26,86
23,57
23,45
16278552002021-08-02
174,55
183,74
0,92
1,80
3,02
13,11
22,73
46,09
41,14
30,77
16278552002021-08-02
114,50
120,53
0,72
1,11
-4,20
-3,55
-7,77
16,18
23,56
17,67
16278552002021-08-02
110,16
114,16
0,11
0,14
0,86
1,59
-0,19
0,20
5,66
11,50
16278552002021-08-02
116,14
120,98
0,14
0,35
0,48
-2,57
-7,47
4,99
18,40
17,63
16278552002021-08-02
134,58
141,66
0,36
0,11
-0,02
3,23
7,44
29,69
34,41
36,67
16278552002021-08-02
106,93
109,11
0,04
0,05
0,43
1,10
0,32
3,07
4,64
9,19
16278552002021-08-02
150,98
157,27
0,53
0,65
2,46
4,07
10,49
22,42
37,22
28,88
16278552002021-08-02
147,46
150,47
0,15
-0,14
1,03
-0,12
-1,46
-0,59
3,82
8,28
16278552002021-08-02
135,13
137,89
0,02
-0,07
0,22
-0,02
-0,79
0,19
1,08
2,75
16278552002021-08-02
129,04
129,04
0,02
-0,04
0,15
-0,39
-0,50
0,07
1,65
3,29
16278552002021-08-02
305,09
321,15
1,10
2,15
2,30
0,49
-2,06
36,26
86,57
73,26
16278552002021-08-02
169,12
178,02
0,68
1,97
1,98
10,87
23,32
43,42
36,48
33,35
16278552002021-08-02
115,64
119,83
0,36
0,29
0,35
1,35
6,28
16,03
6,14
-5,00

 

Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

UNIQA Akcji
2021-08-02
139,89
0,53 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2021-08-02
166,80
0,04 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2021-08-02
124,46
0,51 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2021-08-02
174,55
0,92 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2021-08-02
114,50
0,72 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2021-08-02
110,16
0,11 %
UNIQA Globalnej Makroalokacji
2021-08-02
116,14
0,14 %
UNIQA Globalny Akcji
2021-08-02
134,58
0,36 %
UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych
2021-08-02
106,93
0,04 %
UNIQA Makroalokacji
2021-08-02
150,98
0,53 %
UNIQA Obligacji
2021-08-02
147,46
0,15 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2021-08-02
135,13
0,02 %
UNIQA Ostrożnego Inwestowania
2021-08-02
129,04
0,02 %
UNIQA Selective Equity
2021-08-02
305,09
1,10 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2021-08-02
169,12
0,68 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2021-08-02
115,64
0,36 %
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%)
Data wyceny
16278552002021-08-02
119,71
119,71
0,25
0,34
1,21
2,68
4,10
11,56
-
-
16278552002021-08-02
130,04
130,04
0,31
0,67
1,47
4,66
8,27
19,73
-
-
16278552002021-08-02
136,92
136,92
0,37
0,88
1,66
6,02
11,19
24,84
-
-
16278552002021-08-02
141,39
141,39
0,38
0,96
1,73
6,50
12,25
28,11
-
-
16278552002021-08-02
146,93
146,93
0,42
1,12
1,86
7,56
14,44
31,91
-
-
16278552002021-08-02
146,74
146,74
0,42
1,12
1,87
7,59
14,52
32,11
-
-
16278552002021-08-02
148,61
148,61
0,42
1,12
1,87
7,52
14,36
32,78
-
-
16278552002021-08-02
152,29
152,29
0,41
1,09
1,83
7,36
14,20
34,93
-
-
16278552002021-08-02
106,61
106,61
0,30
0,75
1,58
6,14
-
-
-
-
UNIQA Emerytura 2025
2021-08-02
119,71
0,25 %
UNIQA Emerytura 2030
2021-08-02
130,04
0,31 %
UNIQA Emerytura 2035
2021-08-02
136,92
0,37 %
UNIQA Emerytura 2040
2021-08-02
141,39
0,38 %
UNIQA Emerytura 2045
2021-08-02
146,93
0,42 %
UNIQA Emerytura 2050
2021-08-02
146,74
0,42 %
UNIQA Emerytura 2055
2021-08-02
148,61
0,42 %
UNIQA Emerytura 2060
2021-08-02
152,29
0,41 %
UNIQA Emerytura 2065
2021-08-02
106,61
0,30 %
Zapisz wycenę do pliku