UNIQA TU S.A.

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA AXA UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A. ORAZ UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ

Zarząd Spółki AXA UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURCAJI S.A., z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000271543, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 28 października 2020. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez AXA Ubezpieczenia TUIR S.A. oraz UNIQA TU S.A. Plan Połączenia o treści jak w załączniku.

Popierz plan połączenia

Czytaj dalej

Pierwsze wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji

First call to submit held share documents

Czytaj dalej

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu w dniu 28.06.2023 r.

Czytaj dalej

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu w dniu 22.03.2023

Czytaj dalej

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu

Czytaj dalej

Ogłoszenie

Czytaj dalej

Ogłoszenie MSiG ZWZA 30.11.2021 UNIQA TU S.A.

Ogłoszenie MSiG ZWZA_30.11.2021 UNIQA TU na Życie S.A.

Czytaj dalej