UNIQA Życie TU S.A.

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. ORAZ UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ

Zarząd Spółki AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A., z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000041216, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią  art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 28 października 2020. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez AXA Życie TU S.A. oraz UNIQA TU na Życie S.A. Plan Połączenia o treści jak w załączniku.

Plan Połączenia

Ze wszystkimi załącznikami…

Czytaj dalej

Pierwsze wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji

First call to submit held share documents

Czytaj dalej

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu w dniu 28.06.2023 r.

Czytaj dalej

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu w dniu 22.03.2023

Czytaj dalej

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu

Czytaj dalej

Ogłoszenie

Czytaj dalej

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

Czytaj dalej

Ogłoszenie MSiG ZWZA 30.11.2021 UNIQA TU S.A.

Ogłoszenie MSiG ZWZA_30.11.2021 UNIQA TU na Życie S.A.

Czytaj dalej