Informacje dla akcjonariuszy

UNIQA TU S.A.

UNIQA TU S.A.

Ogłoszenie planu połączenia AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A. oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej

Zarząd Spółki AXA UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURCAJI S.A., z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000271543, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 28 października 2020. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez AXA Ubezpieczenia TUIR S.A. oraz UNIQA TU S.A. Plan Połączenia o treści jak w załączniku.

UNIQA Życie TU S.A.

UNIQA Życie TU S.A.

Ogłoszenie planu połączenia AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej

Zarząd Spółki AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A., z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000041216, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią  art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 28 października 2020. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez AXA Życie TU S.A. oraz UNIQA TU na Życie S.A. Plan Połączenia o treści jak w załączniku.

UNIQA Polska S.A.

UNIQA Polska S.A.

UNIQA TFI S.A.

UNIQA TFI S.A.

UNIQA PTE S.A.

UNIQA PTE S.A.