O produkcie

Dzieła sztuki

Rynek dzieł sztuki rządzi się swoimi prawami, których nie da się wytłumaczyć prostymi prawami ekonomii. Jednym z nich jest całkowita swoboda w zakresie szacowania wartości dzieła sztuki.

Wartość dzieła nie jest wartością stałą. Jego zmienności często nie da się przewidzieć, nawet w krótkim horyzoncie czasowym. A im wyższa wartość tym większy popyt. Dlatego dzieła sztuki to  obiekty drogocenne, unikatowe, nierzadko o ogromnym znaczeniu kulturowym. Tak szczególny przedmiot ubezpieczenia wymaga specjalistycznego produktu ochronnego. Oferowane przez nas ubezpieczenia uwzględniają nie tylko specyfikę samego przedmiotu ubezpieczenia, ale odpowiadają także na szczególne potrzeby uczestników rynku sztuki.

Ubezpieczenie skierowane jest do szeroko pojętych uczestników rynku dzieł sztuki tj.

  1. Kolekcjonerzy prywatni i instytucjonalni

  2. Muzea

  3. Galerie niekomercyjne i inne instytucje wystawiennicze

  4. Galerie zajmujące się obrotem dziełami sztuki

  5. Domy aukcyjne

Ubezpieczamy obrazy, grafiki i rzeźby, przedmioty kolekcjonerskie, instalacje artystyczne. Zakres ubezpieczenia oparty jest o zasadę „od gwoździa do gwoździa”.