Wspólnego Zabezpieczenia (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2016-01-11
16.5
16.44
16.29
16.56
15.41
15.04
Wspólnego Zabezpieczenia
Profil ryzyka:
2016-01-11
16.5
%
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz dłużny obligacji rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 100%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje w różne instrumenty dłużne takie jak obligacje Skarbu Państwa (do 100% aktywów), bankowe papiery wartościowe (do 30% aktywów) czy obligacje przedsiębiorstw i komunalne tj. miejskie, gminne i innych jednostek samorządu terytorialnego (do 40% aktywów). Niewielka część środków (do 10%) może być inwestowaną zagranicą.

Benchmark: 100% Indeks BH 1-3

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze