UNIQA - US Corporate Bonds (USD)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2018-03-14
423,71
-0,86
-0,20
0,98
0,95
-6,27
-6,92
-14,69
-7,78
-8,88
UNIQA - US Corporate Bonds
Profil ryzyka:
2018-03-14
423,71
-0,20 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz dłużny obligacji korporacyjnych zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 100%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje głównie w obligacje amerykańskich przedsiębiorstw (charakteryzujące się wysoką wiarygodnością) oraz w obligacje rządu Stanów Zjednoczonych. Inwestując w ten fundusz, polski inwestor ponosi ryzyko walutowe (co oznacza, że wartość inwestycji zależy nie tylko od notowań funduszu ale także od wahań kursu walut). Fundusz zagraniczny wyceniany jest w dolarach amerykańskich, a wycena Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UNIQA – Us Corporate Bonds ustalana jest w złotych (wg bieżącego kursu walut).

Benchmark: 100% Barclays US Corporate Intermediate

Nazwa funduszu źródłowego: UNIQA IM Fixed Income Investment Strategies - Subfundusz US Corporate Bonds

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze