UNIQA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2018-02-21
110.64
106.33
110.51
109.93
86.95
93.99
UNIQA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek
Profil ryzyka:
2018-02-21
110.64
%
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji małych i średnich spółek rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 70%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-30%

Opis funduszu

Klasyczny fundusz akcji małych i średnich spółek. Przynajmniej 70% aktywów inwestowanych jest w akcje małych i średnich spółek notowanych na polskiej giełdzie (wcześniej z indeksu sWIG80, a obecnie MiS80). Podstawowym kryterium doboru spółek jest analiza fundamentalna i przekonanie o rynkowej i technologicznej przewadze dobieranych spółek. Pozostałe aktywa są inwestowane w instrumenty bezpieczne.

Benchmark: 90% sWIG80, 10% średniego oprocentowania od 1- do 3-miesięcznych depozytów złotowych oferowanych przez banki komercyjne gospodarstwom domowym w Polsce

Nazwa funduszu źródłowego: UniFundusze FIO - subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze