UNIQA - UniAkcje Dywidendowy (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2016-06-29
109.96
115.57
109.78
121.78
UNIQA - UniAkcje Dywidendowy
Profil ryzyka:
2016-06-29
109.96
%
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 60%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-40%

Opis funduszu

Fundusz akcji europejskich rynków wschodzących. Aktywa funduszu lokowane są głównie w akcje spółek, które wypłacają dywidendę i są notowane na giełdzie w jednym z państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku

Nazwa funduszu źródłowego: UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty- UniAkcje Dywidendowy

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze