UNIQA - Trigon Quantum Neutral FIZ (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2024-04-10
17,47
0,00
0,00
0,00
-1,74
4,61
19,82
35,64
29,79
0,34
UNIQA - Trigon Quantum Neutral FIZ
Profil ryzyka: zrównoważony
2024-04-10
17,47
0,00 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz absolutnej stopy zwrotu
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0-100%

Opis funduszu

Fundusz akcyjny absolutnej stopy zwrotu, który ma na celu wypracowanie dodatnich stóp zwrotu niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych (jest to tzw. fundusz neutralny rynkowo). Przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy akceptują umiarkowane ryzyko w zamian za osiągnięcie powtarzalnych zysków przy umiarkowanej zmienności. Celem funduszu jest wzrost wartości aktywów dzięki wykorzystaniu unikalnej strategii inwestycyjnej typu long/short rynku akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Benchmark: brak

Nazwa funduszu źródłowego: Trigon Quantum Neutral FIZ

Data likwidacji UFK: 10 kwietnia 2024 r.

Komunikat o wycenie UFK (3-5 marca 2020)

Komunikat o wycenie UFK (30 czerwca - 14 lipca 2020)

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze