UNIQA - Templeton Global Bond Bis (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2022-03-18
12,79
0,02
0,16
0,79
0,55
1,67
-0,31
-2,44
-5,82
-12,87
UNIQA - Templeton Global Bond Bis
Profil ryzyka: zrównoważony
2022-03-18
12,79
0,16 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz dłużny obligacji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 100%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje głównie w obligacje (i inne instrumenty dłużne) o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz w obligacje skarbowe wybranych krajów, w obligacje przedsiębiorstw i instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz może nabywać obligacje instytucji ponadnarodowych, takich jak Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny. Inwestując w ten fundusz, polski inwestor ogranicza ryzyko walutowe ponieważ fundusz zagraniczny inwestuje w walucie obcej ale jego wycena ustalana jest w złotych. Jednocześnie strategia zabezpiecza różnice wynikające z wahań kursów walut.

Benchmark: 100% JP Morgan Global Government Bond Index

Nazwa funduszu źródłowego: Franklin Templeton Investment Funds - Subfundusz Templeton Global Bond Fund

Data likwidacji UFK: 16 marca 2022 r.

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze