UNIQA - Templeton BRIC (PLN-hedged)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2016-06-29
6.95
6.69
6.77
8.22
8.69
7.45
UNIQA - Templeton BRIC
Profil ryzyka:
2016-06-29
6.95
%
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 67%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-33%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje przede wszystkim (min. 2/3 aktywów) w akcje spółek zarejestrowanych lub mających główną siedzibę w Brazylii, Rosji, Indiach i Chinach (także w Hongkongu i Tajwanie), czyli tzw. krajach BRIC. Część środków fundusz może inwestować w obligacje. Inwestując w ten fundusz, polski inwestor ogranicza ryzyko walutowe ponieważ fundusz zagraniczny inwestuje w walucie obcej ale jego wycena ustalana jest w złotych. Jednocześnie strategia zabezpiecza różnice wynikające z wahań kursów walut.

Benchmark: 100% MSCI BRIC Index

Nazwa funduszu źródłowego: Franklin Templeton Investment Funds - Subfundusz Templeton BRIC Fund

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze