UNIQA - Stabilnego Wzrostu

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2024-07-10
136,40
-0,12
-0,09
-0,48
-0,01
1,53
6,87
14,96
31,48
18,35
UNIQA - Stabilnego Wzrostu
Profil ryzyka: zrównoważony
2024-07-10
136,40
-0,09 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz stabilnego wzrostu
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 10%-50%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 10%-90%

Opis funduszu

Fundusz stabilnego wzrostu. Zależnie od sytuacji rynkowej może inwestować od 0% do 30% swoich środków w akcje. Pozostałą część portfela stanowią instrumenty o niskim poziomie ryzyka – głównie polskie obligacje skarbowe i korporacyjne największych krajowych spółek o stabilnej sytuacji finansowej. W części akcyjnej fundusz inwestuje głównie w europejskie akcje typu value, czyli o niskiej wycenie. Fundusz cechuje się wysoką zmiennością części akcyjnej i niską korelacją z polskim rynkiem akcji.

Benchmark: 33% WIG + 67% Treasury Bond Spot Poland

Nazwa funduszu źródłowego: UNIQA FIO - UNIQA Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze