UNIQA Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2022-03-18
199.45
11.45
6.09
19.66
-1.95
-26.49
-36.19
-19.51
86.84
64.4
UNIQA Skarbiec Spółek Wzrostowych
Profil ryzyka: agresywny
2022-03-18
199.45
6.09 %
Zl
%

Opis funduszu

Co najmniej 66% aktywów fundusz lokuje w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie w akcje spółek o wysokim potencjale rozwoju. W centrum zainteresowania są walory firm, które cechuje konkretny rodzaj przewagi konkurencyjnej, pozwalającej konsekwentnie zwiększać udziały w rynku oraz akcje tych spółek, które osiągają  ponadprzeciętne zwroty na zainwestowanym kapitale. W związku z tym, że na polskim rynku niewiele firm spełnia te kryteria, znaczną część portfela stanowią akcje podmiotów zagranicznych. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 2-3 lata.

Benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 3M pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie funduszem

Data likwidacji UFK: 18 marca 2022 r.

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
agresywny
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze