UNIQA - Skarbiec Rynków Surowcowych (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2019-01-23
44,52
0,13
0,29
-1,40
-5,38
-14,81
-14,24
-19,17
-20,50
-8,04
UNIQA - Skarbiec Rynków Surowcowych
Profil ryzyka:
2019-01-23
44,52
0,29 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz rynków surowcowych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 66-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0-34%

Opis funduszu

Celem funduszu jest lokowanie większości środków (min. 66%) w instrumenty finansowe oparte o ceny surowców, w tym jednostki uczestnictwa funduszy surowcowych oraz akcje spółek, których działalność jest związana z wydobyciem lub przetwórstwem surowców. Pozostałe środki mogą być lokowane w instrumenty dłużne oraz gotówkowe i pieniężne.

Benchmark: 100% Reuters/Jefferies CRB Index, pomniejszone o koszty zarządzania

Nazwa funduszu źródłowego: SKARBIEC FIO - Subfundusz SKARBIEC - Rynków Surowcowych

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze