UNIQA - Selective Equity IKZE

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2024-07-10
277,35
4,79
1,76
1,85
0,18
5,31
21,41
32,94
32,67
-5,54
UNIQA - Selective Equity IKZE
Profil ryzyka: agresywny
2024-07-10
277,35
1,76 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 70%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-40%

Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w instrumenty udziałowe. Do 100% wartości aktywów może być inwestowane w lokaty denominowane w walucie obcej. Obszar inwestycji funduszu to przede wszystkim rynki Europy Zachodniej. Zarządzający do skoncentrowanego portfela dobiera najciekawsze spółki o obiecujących perspektywach. Fundusz dostosowuje się do panujących warunków rynkowych i dominujących trendów gospodarczych oraz społecznych.

Benchmark: nieustalony

Nazwa funduszu źródłowego: UNIQA FIO - UNIQA Subfundusz Selective Equity

Komunikat o wycenie UFK (21 maja – 5 października 2020)

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
agresywny
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze