UNIQA - Schroder ISF Frontier Markets Equity (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2024-07-10
698,37
-2,27
-0,32
0,81
2,78
3,82
15,68
29,91
53,74
45,38
UNIQA - Schroder ISF Frontier Markets Equity
Profil ryzyka: agresywny
2024-07-10
698,37
-0,32 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 90%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne, obligacje, depozyty: 0%-10%

Opis Funduszu:

Fundusz inwestuje głównie w zbywalne udziałowe papiery wartościowe spółek zarejestrowany w krajach zaliczanych do rynków wschodzących. Fundusz może również inwestować w inne rodzaje zbywalnych papierów wartościowych, w tym instrumenty kapitałowe i instrumenty o stałej stopie dochodu emitentów z całego świata. Fundusz zwykle angażuje się w 50 - 70 spółek wybranych z całego świata.

Benchmark: 100% MSCI Frontier Markets

Nazwa funduszu źródłowego:  Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 ( ACC ) ( PLN )

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
agresywny
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze