UNIQA - Schroder - Greater China (USD)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2018-02-14
227.03
233.75
214.05
200.03
143.82
162.61
UNIQA - Schroder - Greater China
Profil ryzyka:
2018-02-14
227.03
%
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 66-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0-34%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje i podobne papiery wartościowe spółek zarejestrowanych lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu oraz Tajwanu. Inwestując w ten fundusz, polski inwestor ponosi ryzyko walutowe (co oznacza, że wartość inwestycji zależy nie tylko od notowań funduszu ale także od wahań kursu walut). Fundusz zagraniczny wyceniany jest w dolarach amerykańskich, a wycena Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UNIQA - Schroder - Greater China (USD). ustalana jest w złotych (wg bieżącego kursu walut).

Benchmark: 100% MSCI Golden Dragon Index

Nazwa funduszu źródłowego: Schroder International Selection Fund - Greater China

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze