UNIQA - Schroder Asian Convertible Bond

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2023-11-23
614,82
0,52
0,08
0,11
1,84
0,81
3,51
11,73
-6,48
-0,14
UNIQA - Schroder Asian Convertible Bond
Profil ryzyka: zrównoważony
2023-11-23
614,82
0,08 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz papierów dłużnych azjatyckich
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0% - 33%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 67% - 100%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje głównie w obligacje zamienne emitowane przez przedsiębiorstwa w Azji z wyłączeniem Japonii. Obligacje zamienne są obligacjami korporacyjnymi z wbudowaną możliwością zamiany na akcje emitenta w dowolnym momencie do daty wykupu. Łączą one w sobie cechy tradycyjnych obligacji z potencjałem partycypacji we wzrostach kursu akcji emitenta.

Benchmark: Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond Index

Nazwa funduszu źródłowego: Schroder International Selection Asian Convertible Bond A1 PLN Hedged

Data likwidacji UFK: 23 listopada 2023 r.

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze