UNIQA - Quercus Selektywny (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2018-12-19
127,32
-0,53
-0,41
-1,21
-0,32
-5,97
-13,22
-19,57
-14,94
-11,15
UNIQA - Quercus Selektywny
Profil ryzyka:
2018-12-19
127,32
-0,41 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz absolutnej stopy zwrotu
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-100%

Opis funduszu

Fundusz charakteryzuje się elastyczną polityką lokowania środków. Fundusz poszukuje okazji rynkowych pośród spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, giełdach krajów Nowej Europy i innych rynkach zagranicznych. Akcje mogą stanowić od 0% do 100% aktywów. Również obligacje i inne instrumenty dłużne mogą stanowić od 0% do 100%.

Benchmark: nieustalony

Nazwa funduszu źródłowego: Quercus Parasolowy SFIO - Subfundusz Quercus Selektywny

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze