UNIQA - Quercus lev (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2018-12-19
77,95
1,91
2,51
5,69
15,46
6,62
23,44
-12,68
38,70
47,08
UNIQA - Quercus lev
Profil ryzyka:
2018-12-19
77,95
2,51 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz „lewarowany”
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 200%(ekspozycja na akcje)
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: nd.

Opis funduszu

Celem funduszu jest odzwierciedlenie dwukrotności zmiany wartości dla indeksu WIG20. Oznacza to, że jeżeli indeks WIG20 zyskał np. 10% w określonym czasie, to wzrost wartości jednostek uczestnictwa funduszu Quercus lev powinien wynieść +20%. W celu realizacji założeń inwestycyjnych fundusz inwestuje głównie w kontrakty terminowe.

Benchmark: 100% WIG20lev

Nazwa funduszu źródłowego: Quercus Parasolowy SFIO - Subfundusz Quercus lev

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze