UNIQA Quercus Global Balanced (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2022-11-25
124.91
0.31
0.25
0.81
5.32
3.59
-1.02
-19.46
-11.59
-6.28
UNIQA Quercus Global Balanced
Profil ryzyka: zrównoważony
2022-11-25
124.91
0.25 %
Zl
%

Opis funduszu

Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy instrumenty akcyjne i instrumenty dłużne oraz możliwą zmiennością rodzajów lokat posiadanych w portfelu. Zarówno część akcyjna, jak i dłużna, mogą stanowić od 0% do 100% portfela funduszu. Do 50% aktywów może być inwestowane w inne fundusze. Duża elastyczność w zakresie doboru lokat pozwala na względną stabilizację wyników i ograniczenie strat w warunkach podwyższonej zmienności na rynkach.

Data likwidacji UFK: 24 listopada 2022 r.

 

 

Benchmark: <p>fundusz nie posiada benchmarku</p>

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze