UNIQA Quercus Agresywny (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2024-07-17
364.7
-3.24
-0.88
-2.86
-0.9
3.36
15.22
22.47
76.95
30.44
UNIQA Quercus Agresywny
Profil ryzyka: agresywny
2024-07-17
364.7
-0.88 %
Zl
%

Opis funduszu

W instrumenty akcyjne inwestuje od 50% do 100%, w tym akcje nabywane w ramach pre-IPO - od 0% do 10%. Do 50% portfela inwestycyjnego może inwestować w zagraniczne instrumenty akcyjne. Od 0% do 50% inwestuje w instrumenty dłużne. Od 0% do 10% może inwestować w tytuły uczestnictwa innych funduszy. Od 0% do 50% może inwestować w zagraniczne instrumenty dłużne.

Benchmark: <p>100% WIG</p>

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
agresywny
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze