UNIQA - PKO Technologii i Innowacji Globalny

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2018-02-28
258.84
253.2
231.5
212.84
UNIQA - PKO Technologii i Innowacji Globalny
Profil ryzyka:
2018-02-28
258.84
%
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji rynków międzynarodowych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 60%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-40%

Opis funduszu:

Fundusz inwestuje głównie w spółki których głównym przedmiotem działalności są prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych w tym w sektorze chemicznym, elektronicznym, medycznym, farmaceutycznym oraz w zakresie bio- i nanotechnologii. Pozostałe środki inwestowane są w instrumenty bezpieczne.

Benchmark: 35% WIG + 55% MSCI ACWI (USD) + 10% WIBID O/N

Nazwa funduszu źródłowego: PKO Parasolowy FIO subfundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze