UNIQA - PKO Skarbowy

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2019-01-30
2185,76
-0,09
0,00
-0,02
-0,05
-0,17
0,20
1,00
4,04
5,31
UNIQA - PKO Skarbowy
Profil ryzyka:
2019-01-30
2185,76
0,00 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz gotówkowy/pieniężny rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 100%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje głównie w polskie papiery skarbowe (min. 50% to papiery wartościowe z gwarancją skarbu Państwa). Przynajmniej 70% aktywów muszą stanowić tzw. instrumenty pieniężne (o bardzo dużej płynności i terminie wykupu do 1 roku). Część środków może być inwestowane w papiery nieskarbowe (obligacje przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego – gminne, miejskie).

Benchmark: 100% WIBID 6M

Nazwa funduszu źródłowego: PKO Parasolowy - FIO PKO Skarbowy

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze