UNIQA - PKO Papierów Dłużnych Plus

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2022-03-18
160,60
0,03
0,02
0,70
-3,47
-4,74
-8,74
-
-
-
UNIQA - PKO Papierów Dłużnych Plus
Profil ryzyka: zachowawczy
2022-03-18
160,60
0,02 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz dłużny obligacji rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 66% – 100%

Fundusz obligacji, w który aktywa mogą być lokowane w instrumenty dłużne (min. 66%) dopuszczone do obrotu na terytorium RP, państw należących do UE lub państw należących do OECD. Pozostałe aktywa funduszu mogą być inwestowane w depozyty bankowe i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Benchmark: 100% ICE BofA Poland Government Index (G0PL)

Nazwa funduszu źródłowego: PKO Papierów Dłużnych Plus

Data likwidacji UFK: 16 marca 2022 r.

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zachowawczy
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze