UNIQA - PKO Obligacji Długoterminowych

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2022-03-18
196,72
-0,01
-0,01
0,95
-4,35
-6,10
-11,34
-
-
-
UNIQA - PKO Obligacji Długoterminowych
Profil ryzyka: zachowawczy
2022-03-18
196,72
-0,01 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz dłużny obligacji rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 66% - 100%

Fundusz inwestuje w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Uzupełnieniem portfela mogą być w niewielkim stopniu instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i inne podmioty. Całkowita wartość lokat w papiery dłużne oraz depozyty nie może być niższa niż 66% aktywów funduszu.

Benchmark: 100% ICE BofA Poland Government Index (G0PL)

Nazwa funduszu źródłowego: PKO Obligacji Długoterminowych

Data likwidacji UFK: 16 marca 2022 r.

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zachowawczy
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze