UNIQA - Open Finance Obligacji (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2016-06-29
108.8
108.78
108.27
108.11
108.51
103.8
UNIQA - Open Finance Obligacji
Profil ryzyka:
2016-06-29
108.8
%
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz dłużny obligacji rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 100%

Opis funduszu

Fundusze inwestuje min. 70% środków w średnio i długoterminowe papiery wartościowe Skarbu Państwa oraz obligacje przedsiębiorstw o najwyższej wiarygodności. Pozostałe środki mogą być inwestowane w depozyty i inne instrumenty gotówkowe i pieniężne o dużej płynności.

Benchmark: 100% Citigroup Poland Government Index (CPGI)

Nazwa funduszu źródłowego: Open Finance FIO – Subfundusz Open Finance Obligacji

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze