UNIQA - Open Finance Aktywnej Alokacji (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2016-06-29
94.99
94.89
93.69
99.71
106.57
108.45
UNIQA - Open Finance Aktywnej Alokacji
Profil ryzyka:
2016-06-29
94.99
%
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz aktywnej alokacji
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-100%

Opis funduszu:

Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad w doborze aktywów. Zależnie od prognoz dotyczących przyszłej sytuacji gospodarczej fundusz może inwestować od 0% do 100% posiadanych środków w akcje (i inne instrumenty agresywne), obligacje (i inne papiery dłużne) i instrumenty rynku pieniężnego.

Benchmark: Stała stopa odniesienia równa 0%

Nazwa funduszu źródłowego: Open Finance FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze